Inwestycje Drogowe w Regionie

Informacje z całego Województwa Podkarpackiego

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 15 sty 2020, 20:24

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... na-projekt
Limit przyjęty przez Urząd Miasta i Gminy ustalony został na poziomie 800 tys. zł. Mieszczą się w nim tylko dwie spośród wszystkich złożonych ofert. Jedna nieznacznie go przekracza.

Najtańszą ofertę złożyło Biuro Projektów Drogowych Tadeusz Cioch z Przemyśla. Jego cena to 463 095 tys. zł. Nieco droższa była oferta firmu Your Investment z Krakowa - 574 778 zł. Pracownia Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lądowego Stanisław Salabura z Jarosławia, wyceniła się na 830 496 zł. Pozostałe trzy oferty cenowo przekraczają już milion zł. Najdroższa oferta złożona została przez warszawski oddział francuskiej firmy Safege S.A.S. - 1 548 570 zł.

Zamówienie dotyczy wykonania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem i uzyskaniem prawomocnego dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie inwestycji drogowej (ZRID).

Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem obejmuje: „budowę, rozbudowę i przebudowę dróg na długości około 1,6 km plus odcinki nawiązań w obrębie skrzyżowań z istniejącymi drogami publicznymi; budowę i przebudowę chodników; budowę odcinków dróg dojazdowych dla zapewnienia obsługi terenu przyległego, komunikacji lokalnej (…); budowę dwupoziomowego skrzyżowania dróg; budowę/przebudowę przepustów na przecinanych ciekach, rowach melioracyjnych (w przypadku konieczności); budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanych dróg do istniejących kanalizacji deszczowych (…); budowę elementów ochrony akustycznej, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z przeprowadzonej analizy i uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; budowę urządzeń oczyszczających ścieki drogowe (...)”.

Na realizację zamówienia wyłoniony wykonawca będzie miał czas do końca lipca przyszłego roku.

Jak można przeczytać w dokumentacji postępowania - projektowana droga przebiega po wschodniej stronie Tyczyna. Trasa będzie łącznikiem, drogą w układzie komunikacyjnym gminy Tyczyn, stanowiącą połączenie drogi wojewódzkiej Nr 878 z drogami powiatowymi Nr 1415 R i 1416 R, prowadzącą tranzyt poza Tyczyn.Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 22 sty 2020, 19:33

https://www.resinet.pl/aktualnosci/podk ... edyka.html
PODKARPACIE. Zarozbudowę ok. 7 km odcinka GDDKiA zapłaci ponad 93 mln zł. Inwestycja ma zostać wykonana w terminie do 19 miesięcy od podpisania umowy.

Oferta konsorcjum firm (PBI Infrastruktura S.A., PBI WMB Sp. z o.o. i Inżynieria Rzeszów S.A.) została wczoraj wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 28, na odcinku Przemyśl-Medyka (dł. ok. 7 km).

Konsorcjum zadeklarowało zrealizowanie prac o wartości 93 650 418,20 zł, w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Jeśli do 31 stycznia od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Realizacja robót objętych rozbudową DK28 obejmuje m.in. rozbudowę drogi do przekroju 4 x 3,5 m z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną i 5 pasów ruchu tuż przy przejściu granicznym w kierunku Ukrainy.

Początek projektowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną do m. Hureczko. Koniec opracowania przyjęto przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych Polsko – Ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.


Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 27 sty 2020, 19:34

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -dla-ruchu


LUBACZÓW. Nowa droga liczy ponad 3 km długości i znacznie odciąży centrum miasta z ruchu kołowego.

Budowa obwodnicy Lubaczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - granica państwa była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Wartość inwestycji wyniosła ponad 35 mln zł, z czego wkład UE prawie 29 mln zł. Kontrakt realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą inwestycji była firma Strabag w Pruszkowie. Inżynierem kontraktu z kolei był Promost Consulting w Rzeszowie.

Szerokość drogi wynosi 9,5 m, z czego jezdnia składa się z dwóch pasów po 3,5 m szerokości. Wraz z obwodnicą wybudowano m.in.: cztery skrzyżowania, jedno rondo, czteroprzęsłowy most na rzece Lubaczówka, chodniki dla pieszych, przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt oraz kanalizację deszczową. Przebudowano też istniejące ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie uliczne.

Obwodnica Lubaczowa o długości ok. 3,4 km tworzy ciągłość z dwiema innymi, oddanymi do użytku końcem 2018 r., w ramach których powstała obwodnica miasta Oleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 o długości ok. 2,36 km, jej przedłużenie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 o długości ok. 0,81 km oraz odcinek przebudowy/rozbudowy DW867 na odcinku Oleszyce-Lubaczów o łącznej długości ok. 4,18 km.

Inwestor przed realizacją inwestycji był zobowiązany do przeprowadzenia badań archeologicznych na dwóch stanowiskach archeologicznych jakie przecięła trasa obwodnicy. W ramach prowadzonych na zlecenie PZDW prac odkryto m.in. pochodzącą prawdopodobnie z okresu wczesnego średniowiecza półziemiankę, a także dwa piece ceramiczne, (prawdopodobnie z VI-VIII wieku), co pozwoliło wysnuć tezę, że na tym terenie żyły plemiona wczesnosłowiańskie. W obrębie wykopalisk odkryto ponadto szereg obiektów nieruchomych (jamy, osadniki, linie układające się w konstrukcje być może budynków słupowych, rów z okresu nowożytnego) i ruchomych, w tym fragmenty ceramiki naczyniowej, zabytki krzemienne z krzemienia wołyńskiego i metalowe. Część znalezisk datuje się na pochodzące z epoki neolitu, wczesnego brązu (okres kultury mierzanowickiej), czy też z okresu wpływów prowincjonalno-rzymskich.

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowej drodze dokonali marszałek Władysław Ortyl, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska Jedynak, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, starosta powiatu lubaczowskiego Zenon Swatek, burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel oraz dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso.


Obrazek

Obrazekhttp://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -mimo-zimy


Zgodnie z warunkami kontraktu, od 15 grudnia do 15 marca na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska (DK77) trwa przerwa zimowa. Pomimo tego wykonawca korzysta z łagodnej zimy i prowadzi roboty, których rodzaj uzależniony jest od warunków atmosferycznych.

W ramach robót drogowych na trasie głównej wykonywano:

- budowę nasypów

- wykopy

- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- warstwę podbudowy z kruszywa łamanego

- mury oporowe

Ponadto na jezdniach dodatkowych i drogach poprzecznych wykonywano odhumusowanie, roboty ziemne i warstwę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Roboty mostowe prowadzone są na obiektach:

- przejazd gospodarczy PG-1 Montaż zbrojenia i szalunków ścian czołowych,

- przejazd gospodarczy PG-2 Montaż zbrojenia i szalunków ścian czołowych,

- wiadukt drogowy WD-2 Usuwanie kolizji branżowych, budowa objazdu tymczasowego,

- przejście ekologiczne PE-1 Zabetonowanie płyty pomostu ustroju nośnego przęsła,

- estakada drogowa ED-1-2 Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu pod kapami,

- most/przejście ekologiczne M-1 PE-2 Wykonanie warstwy ochronnej pod płyty przejściowe oraz montaż zbrojenia płyty przejściowej,

- przejazd gospodarczy PG-4a Montaż deskowania i zbrojenia płyty pomostu ustroju nośnego przęsła,

- wiadukt kolejowy WK-1 Przygotowania do montażu konstrukcji stalowej wiaduktu z blach falistych,

- przejazd gospodarczy PG-4b Zabetonowanie ciosów podłożyskowych i zamontowanie łożysk,

- przejście ekologiczne PE-7 Montaż zbrojenia kap chodnikowych oraz zabetonowanie kap,

- przejście ekologiczne PE-9 Zamontowanie przepustu oraz wykonani zasypki,

- przejście ekologiczne PE-9a Wykonanie fundamentu z kruszywa,

- przejazd gospodarczy PG-5 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu pod kapami.

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19:

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,

- trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

Kalendarium:

1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

2. Data wszczęcia postępowania przetargowego: 30 września 2015 r.

3. Umowa na roboty z Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A./Acciona Construccion S.A. podpisana 30 sierpnia 2017 r.

4. Umowa z Konsultantem (ZDI Sp. z o.o.) podpisana 29 czerwca 2017 r.

5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 19 kwietnia 2019 r.

6. Początek prac budowlanych: 13 maja 2019 r.


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 27 sty 2020, 19:59

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... yczen-2020


Pomimo obowiązującej przerwy zimowej, która trwa na kontraktach od 15 grudnia do 15 marca, wykonawca realizujący rozbudowę DK94 Łańcut – Głuchów wykorzystuje dobrą pogodę i prowadzi roboty zasadnicze w zakresie, w jakim pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta, prace prowadzone są na całym odcinku i we wszystkich branżach, w tym m.in. wykonywane są nasypy, wykopy, warstwa mrozoochronna oraz podbudowa pomocnicza.

W zakresie branży mostowej trwają prace na moście na rzecze Sawa:

Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego w obudowie z elementów drobnowymiarowych

Zasypywanie wykopów w obrębie ław fundamentowych

Wykonywanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej „na zimno”

Na budowie trwa także m.in. montaż wpustów kanalizacji deszczowej, wykonywanie zasypki gazociągu w/c DN 400 czy też spawanie i montaż rur gazociągu w/c DN 400.

Wcześniej, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, w ramach robót przygotowawczych wykonano:

- usunięcia drzew i krzewów wraz z porządkowaniem terenu,

- zdjęcia warstwy humusu,

- rozbiórki nawierzchni,

- roboty związane z przełożeniem ruchu - przygotowanie terenu pod objazdy,

- przygotowanie platform roboczych pod wzmocnienie podłoża gruntowego,

- przygotowanie terenów pod skład materiałów,

- inwentaryzacje budynków i dróg,

- inwentaryzacje terenów pod planowany gazociąg,

- prace przygotowawcze pod przebudowę infrastruktury – spisywanie protokołów z właścicielami nieruchomości, związanych z czasowym ich zajęciem,

- przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji obiektu mostowego,

- prowadzenie nadzoru środowiskowego,

- prowadzenie nadzoru archeologicznego.

Zakończono także rozpoznanie saperskie i archeologiczne.

Prace prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Kalendarium:

Nazwa zadania: „Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767 do 619+589,86”

1. Uzyskanie decyzji środowiskowej: 1 grudnia 2006 r.

2. Uzyskanie decyzji ZRID: 27 września 2010 r.

3. Ostateczność decyzji ZRID: 26 listopad 2013 r.

4. Ostateczność decyzji środowiskowej: 19 stycznia 2017 r.

5. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót: 15 lipca 2017 r.

6. Podpisanie umowy z Wykonawcą: 18 maja 2018 r. (Budimex S.A., wartość: 115 847 768,51 zł brutto, termin: 34 miesiące)

7. Złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID: 18 marca 2019 r.

8. Wszczęcie postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego w sprawie zmiany decyzji ZRID: 23 maja 2019 r.

9. Uzyskanie zmiany decyzji ZRID: 19 grudnia 2019 r.Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 28 sty 2020, 19:39

https://www.resinet.pl/aktualnosci/podk ... szowa.html
SANOK, RZESZÓW. Przebudową drogi z Sanoka do Zagórza zajmie się firma z Rzeszowa. Inwestycja ma zostać wykonana w terminie 32 miesięcy od daty oficjalnego podpisania umowy na realizacje.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Sanok – Zagórz”.

Roboty budowlane będą polegały na rozbudowie drogi krajowej nr 84, związanej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym odcinku, przebudowie skrzyżowań, budową chodników i ścieżek rowerowych. Powyższy odcinek zlokalizowany jest w powiecie sanockim na terenie gmin Sanok i Zagórz.

Zakres robót związanych z realizacją inwestycji uwzględnia m.in. przebudowę skrzyżowania, budowę i przebudowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów oraz budowę oświetlenia drogowego.

Realizacja drogi o długości 4,28 km kosztować będzie 28 685 778,51 zł z terminem wykonania zamówienia do 32 miesięcy od daty podpisania umowy, które będzie możliwe od 7 lutego br., jeżeli od wyboru nie wpłynie odwołanie.Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 28 sty 2020, 20:05

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... sieci-drog
W tej chwili prowadzone są w całym kraju 82 zadania z nowymi odcinkami dróg o łącznej długości ponad 1000 km, w przetargach kolejnych 29 zadań o łącznej długości blisko 360 km, a do końca 2020 r. ogłosimy nowe przetargi na 25 odcinków o łącznej długości ponad 350 km. Planowane działania na istniejącej sieci to przebudowa dróg i skrzyżowań oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na odcinkach dróg krajowych.

Wśród zaplanowanych na 2020 rok przetargów znalazło się 67 zadań dotyczących rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych o łącznej długości ok. 465 km. Niemal wszystkie przetargi, dokładnie 57 o długości ok. 363 km, będą dotyczyć wyłonienia wykonawców robót budowlanych. W ośmiu przypadkach będą postępowania na realizację w trybie „Projektuj i buduj” w sumie na ok. 102 km.

Przetargi na przebudowę dotyczą 28 zadań o łącznej długości ok. 54 km i wartości ok. 260 mln zł. Kolejną pozycją są przetargi na obiekty mostowe, w sumie na 53 zadania o łącznej wartości ponad 450 mln zł. Wśród przetargów na opracowanie dokumentacji i budowę jest też między innymi rozbudowa istniejącego mostu na Wiśle w Sandomierzu.

Na „ciągi pieszo-rowerowe” o łącznej długości blisko 70 km ogłoszonych zostanie w tym roku czternaście przetargów. Budowane są również nowe przejścia dla pieszych i kładki nad drogami.

Plany podkarpackiego oddziału GDDKiA:

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Jadachy (droga krajowa nr 9) przetarg w trybie Projektuj i buduj;

Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Komorów (droga krajowa nr 9); przetarg w trybie Projektuj i buduj;

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w związku z budową mostu przez rzekę Pielnica w m. Zarszyn (droga krajowa nr 28) – przetarg na roboty;

Budowa mostu przez potok bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 84 w miejscowości Stefkowa (droga krajowa nr 84) - przetarg na roboty;

Budowa mostu przez rzekę Stara Wisznia w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Duńkowice (droga krajowa nr 94, dawniej nr 4) przetarg na roboty;

Ponadto oddział w Kielcach ogłosi przetarg na zadanie: Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77 (projektuj i buduj)Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 29 sty 2020, 17:58

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -rosielnej
POWIAT BRZOZOWSKI. Konsorcjum złożyło najkorzystniejszą z czterech ofert, jakie wpłynęły na przetarg ogłoszony przez rzeszowski oddział GDDKiA.

Konsorcjum zadeklarowało zrealizowanie zadania do czerwca 2021 r. za kwotę 16 449 197 zł, dając przy tym 84 miesiące gwarancji na wykonane roboty.

Jeszcze w tym roku wykonany zostanie objazd tymczasowy, rozebrany istniejący most oraz powstaną fundamenty i podpory nowego obiektu a także droga dojazdowa do niego. Reszta prac zostanie wykonana w przyszłym roku.

Oprócz samego mostu rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1962R Krosno - Jasienica Rosielna i nr 2028R Jasienica Rosielna - Blizne. Przebudowane będą także wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej.

Jeśli obejdzie się bez odwołań, umowa z konsorcjum zostanie podpisana w lutym.Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 30 sty 2020, 19:13

https://nowiny24.pl/obwodnica-sanoka-je ... 1-14749262


Gotowa jest już obwodnica Sanoka. Otwarcie jednej z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w ostatnich latach w powiecie sanockim, odbędzie się w piątek, 31 stycznia 2020 r.

Obwodnica Sanoka zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka i ma długość 6,7 km. Zaczyna się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (droga krajowa nr 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego)

Na 7-kilometrowym odcinku sanockiej obwodnicy powstało 12 obiektów inżynierskich, 4 obiekty na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Obwodnica jest połączona z innymi drogami za pomocą czterech skrzyżowań jednopoziomowych.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 200 mln zł. Wykonawcą jest spółka firma Max Bögl Polska Sp. z o.o.

Długo oczekiwane otwarcie obwodnicy Sanoka odbędzie się w piątek, 31 stycznia, o godz. 11. Udział w wydarzeniu weźmie Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.


Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 30 sty 2020, 19:28

https://www.resinet.pl/aktualnosci/podk ... anoka.html


W zeszłym tygodniu oficjalnie otwarto obwodnicę Lubaczowa, a już jutro do użytku kierowców oddana zostanie obwodnica Sanoka.

24 stycznia 2020 r. symbolicznie przecięto wstęgę na obwodnicy Lubaczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Województwa. W uroczystości uczestniczyła m.in. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl oraz Wicewojewoda Podkarpacka Pani Lucyna Podhalicz.
Inżynierem kontraktu była firma Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, która realizowała inwestycje w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących budowę obwodnicy m. Lubaczów w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Lubaczów i Gminy Lubaczów.

Inwestycja o długości ok. 3,4 km tworzy ciągłość z dwiema innymi, oddanymi do użytku końcem 2018 roku, w ramach których powstała obwodnica m. Oleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 o długości ok. 2,36 km, jej przedłużenie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 o długości ok. 0,81 km oraz odcinek przebudowy/rozbudowy DW867 na odcinku Oleszyce-Lubaczów o łącznej długości ok. 4,18 km.
Łącznie dzięki realizacji tej i wskazanych wyżej odcinków dróg wojewódzkich użytkownicy mogą sprawnie przejechać na kierunku do przejścia granicznego w Budomierzu korzystając z ok. 10,75 km bezpiecznej drogi o wysokim standardzie, z ominięciem newralgicznych odcinków jakimi są centra Oleszyc i Lubaczowa.

Dla powstałych w ramach inwestycji obiektów inżynierskich konieczne było uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

Obwodnica Sanoka.

W najbliższy piątek, 31 stycznia otwarta zostanie obwodnica Sanoka w ciągu DK28. W uroczystości udział weźmie Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk. Budowa obwodnicy Sanoka jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja obejmowała budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego).

Trasa główna posiada parametry techniczne drogi klasy GP o przekroju 2+1. Obwodnica jest połączona z innymi drogami za pomocą 4 skrzyżowań jednopoziomowych.

Powstało 12 obiektów inżynierskich (8 mostów i 4 wiadukty) oraz 18 przepustów (4 obiekty na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi).


http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... szy-piatek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 30 sty 2020, 19:59

Fotki ze skończonej Obwodnicy Sanoka:


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Plan przebiegu Obwodnicy Sanoka:

Obrazek


Fotki i plan pochodzą z Fanpage'a Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski - Mieszkańcy.
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

PoprzedniaNastępna

Wróć do Region

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość