Inwestycje Drogowe w Regionie

Informacje z całego Województwa Podkarpackiego

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 24 paź 2019, 17:36

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... icy-gotowy
Most w Sielnicy ma konstrukcję zespoloną stalowo-żelbetową i mierzy 171 m długości. Wykonawcą była firma Remost Sp. z o.o.

Środki na budowę mostu pochodziły w głównej mierze z budżetu powiatu przemyskiego - 8 368 036 zł, z subwencji ogólnej budżetu państwa - 5 824 200 zł oraz z budżetu samorządu gminy Dubiecko - 1 500 000 zł.

Na tę inwestycję mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. Do tej pory zazwyczaj pokonywali San promem, a zimą przechodzili po lodzie. Czasami musieli jednak nadłożyć 42 km.

W piątek (25 października 2019 r.) uroczyste oddanie do użytku. Uroczystość zaplanowano na godz. 10.00.

Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 28 paź 2019, 20:25

https://www.resinet.pl/aktualnosci/podk ... agorz.html
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Sanok – Zagórz o dł. 4,28 km (od km 3+150 do km 7+428).

Przyszły wykonawca będzie miał za zadanie rozbudowę drogi krajowej nr 84 na odcinku km 3+150 – km 7+428 poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni. Projektowany odcinek zlokalizowany jest w powiecie sanockim na terenie gmin Sanok i Zagórz.

W ramach zadania przebudowane zostaną, m.in. skrzyżowania oraz wloty istniejących dróg gminnych i powiatowych w ciągu projektowanego odcinka. Przebudowane i wybudowane zostaną również zatoki autobusowe. Powstanie oświetlenie drogowe.

Inwestycja zakłada także przebudowę infrastruktury dla pieszych. Powstaną chodniki i wydzielone przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowe.

Wykonawcy mogą zgłaszać się do udziału w przetargu do 3 grudnia.Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 29 paź 2019, 20:06

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -siec-ulic
SĘDZISZÓW MŁP. Powstanie m.in. nowa ul. Spacerowa i dwa łączniki: ul. Wspólnej i Spacerowej oraz ul. Spacerowej i tzw. serwisówki DK94.

Podpisanie umowy między miastem a Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów w Rzeszowie nastąpiło 25 października. Inwestycja będzie kosztować prawie 6 mln zł. Dofinansowanie wyniesie ponad 3 mln zł.

Zakres robót to m.in. budowa jezdni o szerokości 6 m, budowa skrzyżowania, budowa ścieżki rowerowej, a także chodników, kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia typu LED. Powstanie też sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, zabezpieczone zostaną gazociągi.

Cała inwestycja ma zakończyć się w sierpniu 2021 r. Ulica Spacerowa powinna zostać oddana do użytku jeszcze w przyszłym roku.Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 04 lis 2019, 19:41

https://sanok.naszemiasto.pl/obwodnica- ... c4-7410004
Trwają intensywne prace przy obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka.

Do wykonania pozostało jedno rondo (skrzyżowanie DW886 i DK28), jezdnie dodatkowe i przepusty pod nimi, zamontowanie oświetlenia, barier ochronnych, ekranów akustycznych oraz przygotowanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca obecnie montuje bariery i balustrady na obiektach i schodkach skarpowych, korytka ściekowe, zabezpiecza antykorozyjnie gzymsy i beton, stawia oświetlenie drogowe na trzech rondach i łączniku ulicy Okulickiego, buduje zbiorniki retencyjne i kanalizację deszczową.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 200 mln zł. Wykonawcą jest spółka firma Max Bögl Polska Sp. z o.o.Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 04 lis 2019, 22:19

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... topad-2019
Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.
Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19:

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,
- trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),
- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,
- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

Parametry techniczne obwodnicy:

-przekrój jednojezdniowy, tj.: 1×2
-klasa techniczna: GP
-szerokość pasów ruchu: 3,5 m
-szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
-kategoria ruchu: KR5
-obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

W tej chwili w ramach robót drogowych na trasie głównej przyszłej obwodnicy wykonawca prowadzi prace związane z:

- budową nasypów na trasie głównej
- wykopami
- podbudową z kruszywa łamanego
- wymianą podłoża gruntowego
- budową murów oporowych

Ponadto na dodatkowych jezdniach wykonywane są roboty ziemne, które na bieżąco kontroluje Laboratorium Drogowe GDDKiA.

Roboty mostowe prowadzone są na obiektach:

przejazd gospodarczy PG1 - zagruntowanie podłoża pod izolację z papy na konstrukcji CONSPAN,
przejazd gospodarczy PG2 - wykonanie izolacji z papy na konstrukcji CONSPAN,
przejazd gospodarczy PG3 - wykonanie izolacji z papy na konstrukcji CONSPAN,
wiadukt drogowy WD2 - usuwanie kolizji branżowych, budowa objazdu tymczasowego,
przejście ekologiczne PE1 - montaż zbrojenia korpusu w osi 2, montaż zbrojenia ławy fundamentowej w osi 3, zabetonowanie ławy fundamentowej w osi 3, wykonywanie zasypki w osi 4, montaż konstrukcji stalowej, wielopłaszczowej z blach falistych,
estakada drogowa ED1-1 - montaż konstrukcji stalowej VIACON na 1a i 1b, zabetonowanie ław fundamentowych w osiach 2a i 2b,
estakada drogowa ED1-2 - montaż zbrojenia korpusu podpory w osi 3, zabetonowanie korpusu podpory w osi 3,
most/przejście ekologiczne M1/PE2 - wykonywanie zasypki ław w osi 1, 2 i 3, wykonywanie izolacji cienkiej w osi 1,
przejazd gospodarczy PG4 - usunięcie kolizji branżowych - gaz wysokiego ciśnienia fi700, wykonywanie wzmocnienia podłoża poprzez wibroflotację,
przejazd gospodarczy PG4a - zabetonowano ściankę zapleczną w osi 2,
wiadukt kolejowy WK1 - zabetonowanie ławy fundamentowej w 1,
przejazd gospodarczy PG4b - wykonano zasypkę korpusów podpór w osi 1 i 2,
przejście ekologiczne PE7 - montaż zbrojenia korpusów w osiach 1 i 2, zabetonowanie korpusu w osi 2,
przejście dla płazów (przepust ekologiczny) PP1 - usuwanie kolizji branżowych,
wiadukt drogowy WD6 - montaż szalunków i zbrojenia ustroju nośnego przęsła,
wiadukt drogowy WD7 - montaż zbrojenia poprzecznicy w osi 1 i 2,
przejazd gospodarczy PG5 - rozszalowywanie podpór i ich pielęgnacja.

Kalendarium:

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
Data wszczęcia postępowania przetargowego: 30 września 2015 r.
Umowa na roboty z Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A. podpisana 30 sierpnia 2017 r.
Umowa z Konsultantem (ZDI Sp. z o.o.) podpisana 29 czerwca 2017 r.
Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 19 kwietnia 2019 r.
Początek prac budowlanych: 13 maja 2019 r.Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 05 lis 2019, 19:50

https://www.resinet.pl/aktualnosci/podk ... anoka.html
SANOK. 6 listopada (środa) w południe na skrzyżowaniu drogi krajowej DK28 (kierunek Sanok, kierunek Krosno) z drogą wojewódzką DW886 (kierunek Brzozów) nastąpią zmiany w organizacji ruchu, które potrwają ok. 1 miesiąca.

Zmiana polegać będzie na przeniesieniu relacji Brzozów-Sanok i Sanok-Krosno na północną jezdnię ronda. Czasowo zamknięta zostanie relacja Krosno-Brzozów. Relacja Krosno-Sanok pozostanie na swoim dotychczasowym przebiegu. W celu wykonania jezdni w pełnej szerokości, na wylocie w kierunku Brzozowa, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy.

Etap ten jest niezbędny do kontynuacji przebudowy skrzyżowania na rondo. Wprowadzenie kolejnego etapu organizacji ruchu może wiązać się z wydłużonym czasem przejazdu przez skrzyżowanie dla wszystkich relacji. Utrudnienia te potrwają około 1 miesiąca.

Wykonawca realizujący obwodnicę Sanoka prowadzi intensywne prace wykończeniowe. Do wykonania pozostało rondo nr 1 na początku obwodnicy (skrzyżowanie DW886 i DK28), jezdnie dodatkowe, roboty wykończeniowe, przepusty pod jezdniami dodatkowymi, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, ekrany akustyczne.

Przypomnijmy, że wykonawca zobowiązany był do zakończenia umowy w terminie do 33 miesięcy. Jednakże z uwagi na napotkane w trakcie prowadzenia robót problemy: liczne stanowiska archeologiczne, dwukrotnie większy zakres wykopu w skale niż pierwotnie zakładano, kontrakt został finalnie przedłużony do 7 kwietnia 2020 r., jednak jeszcze w tym roku planowane jest oddanie obwodnicy do ruchu.Obrazek

Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 06 lis 2019, 18:51

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... azeniowych
POWIAT DĘBICKI. Te odbyły się końcem października. Nową konstrukcję testowało sześć samochodów ciężarowych o łącznej wadze prawie 200 ton.

Jeśli wyniki będą pozytywne, wkrótce nastąpi otwarcie mostu. Zanim to jednak nastąpi, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, do 8 listopada przejazd przez Wisłokę na Straszęcin będzie zamknięty z powodu rozbiórki starego mostu. Kierowcy powinni korzystać z mostu prowadzącego na Zawierzbie. Utrudnienia nie dotyczą ulicy 1 Maja oraz alei Jana Pawła II w Dębicy wraz z przylegającym do nich rondem - przez cały czas będą przejezdne.

Inwestycję realizuje będzińskie konsorcjum firm: Azi-Bud oraz Banimex. Budowa mostu stanowi drugi etap łącznika węzła zachodniego autostrady A4. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi około 29 mln zł, z czego 15 mln stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a ponad 6 mln zł to dotacja z Ministerstwa Infrastruktury.


Obrazek

Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 12 lis 2019, 19:57

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... ie-otwarty
Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Azi-Bud i Banimex z Będzina. Powiat pozyskał na nią aż 21 mln zł dofinansowania - 6 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury i aż 15 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Budowa tego mostu była największą inwestycją drogową powiatu dębickiego w ostatnich latach. Zanim doszło do otwarcia nowego przejazdu, śląska firma dokonała demontażu starego mostu.

Nowy obiekt stanowi drugi etap łącznika węzła zachodniego autostrady A4.

Obrazek


http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... ik-n-sanem
POWIAT NIŻAŃSKI. Na odcinku DK77 w m. Racławice (dł. ok. 1,4 km) trwają ostatnie prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej SMA. Do wykonania pozostaje oznakowanie poziome i przygotowanie zadania do odbioru. Wszystkie roboty zakończą się w listopadzie br.

Roboty rozpoczęto 11 czerwca br. W ramach zadania wykonano: nową nawierzchnię bitumiczną na całej długości, wyremontowano zatoki autobusowe, przebudowano istniejące chodniki i wybudowano nowy chodnik na dł. ok 700 m. Odtworzono także i odmulono rowy o łącznej dł. ponad 1,1 km, wykonano roboty towarzyszące oraz wprowadzono nowa organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).

Szczegółowy zakres robót obejmował:
- prace geodezyjne
- roboty rozbiórkowe
- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej (ok. 12 000 m2)
- wbudowanie geosiatki na połączeniach nawierzchni z poboczem
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniach i poboczach
- wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm)
- wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA – 4 cm)
- przebudowę przepustów pod istniejącymi zjazdami
- wykonanie przepustów pod zjazdami
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi
- wykonanie poboczy z kruszywa (1 200 m2)
- odtworzenie z odmuleniem rowów
- przebudowę ok. 100 zjazdów indywidualnych
- przebudowę 2 zatok autobusowych
- przebudowę chodnika (dł. ok. 0,7 m)
- wykonanie lewostronnego chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na długości 725 m
- regulację istniejących bram wjazdowych
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na całości długości odcinka oraz skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi.

Wykonawcą robót jest Matbud Sylwia Sikora z Boguchwały. Wartość zadania to 4,1 mln zł brutto.Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 13 lis 2019, 20:00

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... juz-gotowa
PRUCHNIK. Chodzi o zmodernizowaną ul. Św. Floriana. Uroczyste otwarcie odbyło się w ostatnią niedzielę.

Zadanie pn.: ”Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111674R Pruchnik Górny - Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 - 2+468,00” zostało zrealizowane w ramach rządowego programu - Funduszu Dróg Samorządowych. Ogólna wartość inwestycji zaplanowana we wniosku to kwota 5 999 883,76 zł, w tym środki z Funduszu to 2 999 000,00 zł, a wkład własny gminy Pruchnik 3 000 883,76 zł.

Droga łączy dwie drogi powiatowe - drogę nr 1778R relacji Pruchnik - Kramarzówka - Helusz z drogą powiatową Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w miejscowości Jodłówka tzw.: „Bramą Bieszczad”. Wykonawcą była firma Strabag.

Zakres prac obejmował: poszerzenie drogi, wykonanie jednostronnego chodnika na długości ok. 2250 m oraz zatok autobusowych, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przykrycie potoku. Dzięki przebudowie poprawiła się funkcjonalność drogi, przy której oprócz licznych budynków mieszkalnych zlokalizowany jest m.in. kościół, szkoła podstawowa, czy boisko sportowe.Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 15 lis 2019, 19:46

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -wielkiego
POWIAT MIELECKI. Długo wyczekiwana inwestycja drogowa na Podkarpaciu będzie w końcu realizowana. Mowa o budowie obwodnicy Radomyśla Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej 984. 14 listopada plac budowy został przekazany wykonawcy robót - firmie Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Oznacza to, że wkrótce rozpoczną się roboty budowlane. Opóźnienie rozpoczęcia budowy obwodnicy wynika z problemów proceduralnych, jakie miał wykonawca w uzyskaniu niezbędnych dokumentów formalno-prawnych.

Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości nieco ponad 3 km (3,095 km), zapewniającego objazd centrum miasta. Odcinek obwodnicy rozpocznie się rondem na ulicy Piłsudskiego, w drodze wojewódzkiej 984. Następnie droga zostanie poprowadzona po północno-zachodniej stronie miasta przez tereny niezurbanizowane. W ciągu obwodnicy zaprojektowano dwa jednopasowe, czterowlotowe skrzyżowania typu rondo. Nowy odcinek zakończy się włączeniem go do drogi wojewódzkiej nr 984 przy ul. Firleja, poprzez jednopasowe rondo.
Decyzja Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydana 31 października 2019 roku, umożliwia również rozpoczęcie procedur związanych z ustaleniem i wypłatą odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje. Postępowania te będą prowadzone przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Koszt inwestycji to ponad 10 mln złotych ( 10 325 122,79 zł).


Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

PoprzedniaNastępna

Wróć do Region

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość