Inwestycje Drogowe w Regionie

Informacje z całego Województwa Podkarpackiego

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 14 lut 2019, 17:19

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -w-lukawcu
GMINA TRZEBOWNISKO. Inwestycja miała być oddana w lutym, ale termin oddania obiektu przesunięto na koniec marca.

Nowy most na Wisłoku połączy Łukawiec i Wólkę Podleśną. Wykonawcą obiektu jest firma Skanska. Umowa na wykonanie nowej przeprawy została podpisana w grudniu 2017 r.

Oprócz samego mostu inwestycja obejmowała także budowę 2 rond (w Łukawcu i Wólce Podleśnej), 2 zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przesiadkową park&ride, bike&ride oraz chodników i ścieżek rowerowych do przystanków.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Całkowity koszt robót budowlanych to ponad 25,6 mln zł, w tym 9 mln zł to dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020.

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 14 lut 2019, 17:23

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -luty-2019
Pomimo obowiązującej tzw. przerwy zimowej (od 15 grudnia do 15 marca), wykonawca obwodnicy Sanoka firma Max Bogl, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, kontynuuje prace na budowie.

W ubiegłym tygodniu prowadzono między innymi następujące prace:

- roboty drogowe: wykonywanie wykopów i nasypów;
- deskowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-4;
- ściany z gruntu zbrojonego na wiadukcie drogowym WD-1;
- montaż desek gzymsowych i wklejanie kotew pod kapy na moście drogowym MD-5A;
- deskowanie gzymsów na moście drogowym MD-5B;
- montaż deskowania skrzydła na wiadukcie drogowym WD-8;
- montaż odwodnienia na moście drogowym MD-6 (P1);

W najbliższych dniach planowana jest kontynuacja robót drogowych (wykonywanie wykopów i nasypów) oraz prac na obiektach inżynierskich, w tym m.in. wykonywanie deskowania skrzydełek oraz montaż zbrojenia skrzydeł na wiadukcie drogowym WD-8, wykonanie odwodnienia zasypki i kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-5A czy też wykonanie gzymsów na moście drogowym MD-5B.


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 23 lut 2019, 19:48

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... obienskiej
BOGUCHWAŁA. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach PROW na lata 2014-2020.

Gmina rozpoczęła właśnie poszukiwanie wykonawców inwestycji.
W Racławówce przebudowana ma zostać droga 108161R. W sumie 1561 m. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej warstwy nawierzchni, budowę poszerzeń i mijanek, wyprofilowanie istniejących skarp i wykonanie zjazdów do posesji. Docelowa szerokość jezdni ma wynosić 3 m plus pobocza.
Z kolei w Niechobrzu do poprawki jest droga 108185R. Tam prace obejmą odcinek o długości 1718,5 m. Ich zakres będzie podobny jak w Racławówce. Droga zyska nową nawierzchnię, po zewnętrznej stronie łuku zaprojektowano mijanki poszerzające drogę do 5 m na odcinku 26 m (szerokość drogi od 3,5 do 4 m). Niestety w zamówieniu nie ma mowy np. o chodnikach czy kanalizacji deszczowej.
I wreszcie przebudowana zostanie droga 151318R w Woli Zgłobieńskiej. Tam prace mają objąć najkrótszy, bo nieco ponad pół kilometrowy odcinek. I tam docelowo droga ma mieć 3 m szerokości, zbudowane zostaną zjazdy do posesji a skarpy zabezpieczone zostaną ażurowymi płytami.
Władze gminy chciałyby, aby inwestycja zakończyła się pod koniec tegorocznych wakacji.Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 06 mar 2019, 19:09

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -rogoznicy
GŁOGÓW MŁP, POWIAT RZESZOWSKI. Dla potencjalnych przedsiębiorców przeznaczonych tam będzie ponad 10 ha.

Inwestycja realizowana będzie w ramach programu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Tereny przeznaczone pod inwestycje znajdują się w Rogoźnicy, od południowej strony autostrady.

Inwestycja obejmie m.in: budowę drogi wewnętrznej na odcinku 0,77 km, budowę drogi łączącej drogę gminną z drogą wewnętrzną, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz budowę hydroforni.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 6,7 mln złotych, z czego dofinansowanie stanowi ponad 3,5 mln.

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 07 mar 2019, 18:15

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32560/Ra ... anoka-DK28
Pomimo obowiązującej zgodnie z zapisami umowy tzw. przerwy zimowej (od 15 grudnia do 15 marca) Wykonawca obwodnicy Sanoka korzysta ze sprzyjających warunków atmosferycznych i prowadzi roboty drogowe, mostowe i branżowe.

Na ten tydzień zaplanowano m.in. kontynuowanie wykopów i nasypów, a w zakresie robót branżowych wykonywanie kanalizacji deszczowej, przebudowę Potoku Płowieckiego, a także budowę oświetlenia drogowego na rondach.

Wykonawca realizuje także prace na obiektach inżynierskich:

- wiadukt drogowy WD-3: deskowanie ramy;

- most drogowy MD-10: Montaż kotew naklejanych, montaż krawężników, montaż desek gzymsowych, montaż dylatacji;

- most drogowy MD-2: deskowanie ścianki zaplecznej, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie płyty przejściowej;

- most drogowy MD-5: wykonanie odwodnienia zasypki, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie zasypki inżynierskiej, wykonanie gzymsów, montaż dylatacji;

- most drogowy MD-5A: montaż krawężników, montaż desek gzymsowych, odwodnienie zasypki, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie kap chodnikowych;

- wiadukt drogowy WD-4: wykonanie sprężenia ustroju nośnego, izolacja papy;

- wiadukt drogowy WD-8: beton ochronny, wykonanie papy pod kapy chodnikowe;

To tylko niektóre prace, jakie Wykonawca zaplanował do zrealizowania w najbliższych dniach. Na kontrakcie trwa bowiem tzw. przerwa zimowa więc prowadzone roboty w dużej mierze uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych.

Umowa na projekt i budowę obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28, o wartości 139 909 727,58 PLN, została podpisana 9.02.2016 r. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2017 roku. Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku.


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 07 mar 2019, 18:23

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32574/Po ... -w-m-Kopki
Podpisana została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania DK77 z drogami wojewódzkimi nr 861 i 863 w m. Kopki. Wykonawcą prac jest Konsorcjum: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej, które zrealizuje zadanie za kwotę brutto 3 727 565,77 zł w terminie 14 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest m.in. zaprojektowanie a następnie przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z drogami wojewódzkimi nr 861 i 863 na skrzyżowanie typu rondo, przebudowa dojazdów do skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 77 oraz dróg wojewódzkich nr 861 i 863, budowa infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni i dostosowanie jej do nacisku 11,5 tony na oś, a także przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz roboty branżowe.

Wykonawca zgodnie z zapisami umowy wykona wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyska w imieniu i na rzecz GDDKiA konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zamówienia, zrealizuje roboty budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz GDDKiA decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w powiecie niżańskim, na terenie gminy Rudnik nad Sanem na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 861 oraz drogą wojewódzką nr 863. Aktualnie droga krajowa na przedmiotowym odcinku jest drogą klasy G o szerokości ok. 6,20 m z obustronnymi rowami trawiastymi. Drogi wojewódzkie nr 861 i 863 posiadają taki sam przekrój o szerokości ok. 6,10 m.


Obrazek

Obrazek
Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 19 mar 2019, 18:22

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... zatek-prac
ŁAŃCUT. W III kwartale br. ruszy przebudowa drogi krajowej nr 94 (dawniej nr 4).

Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, natomiast wykonawcą Budimex S.A.

Odcinek drogi objęty przedsięwzięciem pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767 do 619589,86” projektowany jest od istniejącego skrzyżowania z ulicą Skotnik do miejscowości Głuchów wraz z odcinkami dowiązania oraz przebudową i rozbudową istniejących dróg oraz przebudową skrzyżowań. Łączna długość projektowanego odcinka drogi to prawie 6 km.

Na projektowanym odcinku przewidziana jest rozbudowa istniejących skrzyżowań jednopoziomowych oraz budowa zjazdów do dróg wewnętrznych. Ponadto projekt przewiduje budowę pięciu rond, w tym czterech na terenie Miasta Łańcuta (skrzyżowanie z ulicami Adama Mickiewicza, 3-go Maja, Tadeusza Kościuszki i Graniczna). Przewidziana jest również budowa nowych przystanków autobusowych. Droga będzie miała przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu rozdzielonego środkową częścią jezdni wyłączoną z ruchu.

W ramach inwestycji zaplanowane są dodatkowe jezdnie połączone z drogą główną, w celu skomunikowania drogi krajowej z przyległymi nieruchomościami.

W wyniku realizacji inwestycji droga na odcinkach rozbudowy w większym stopniu zachowa swój istniejący układ komunikacyjny.
. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi – GP

- prędkość projektowa - 60 km/h

- prędkość miarodajna – 80 km/h

- liczba pasów ruchu – 2 z częścią jezdni wyłączoną z ruchu o szer.3.5 m, w tym opaski bitumiczne 2 x 0.5m (lokalnie przekrój 2+1 od km ok.618+600 do km ok. 619+250 ( 2 x prawy pas ruchu + 1 lewy pas ruchu)

- szerokość pasa ruchu – 3.50 m

- szerokość opasek wewnętrznych - 0.5 m

- szerokość poboczy gruntowych – 1.5 m

- skrajnia pionowa – 4.90 m

- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji planuje się :

- budowę drogi jednojezdniowej, dwupasmowej z częścią jezdni wyłączoną z ruchu o szer. 3.50 m;

- przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych :

z drogami wojewódzkimi nr 877 Naklik – Łańcut – Szklary, nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Żurawica, ul. Kościuszki, ul. Graniczną oraz drogą powiatową nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów w formie rond jednopasmowych,

z ul. Piłsudskiego, jako skrzyżowanie skanalizowane,

- budowę 2 obiektów inżynierskich (mostu na rzece Sawa i przepustu)

- budowę dróg dojazdowych (serwisowych);

- budowę zabezpieczeń ekologicznych;

- budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;

- przebudowę i zabezpieczenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Obiekty inżynierskie:

- 2 szt.: most na rzece Sawa,

- 1 przepust φ 150 cm


http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... realizacje


ŁAŃCUT, RZESZÓW. Do wojewody podkarpackiego złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) dla rozbudowy DK94 odc. Łańcut – Głuchów (tzw. obwodnicy Łańcuta).

Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 19 mar 2019, 18:35

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... odkarpaciu
Chodzi o budowę wiaduktu nad linią kolejową Dębica - Mielec - Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R w ciągu drogi krajowej nr 9.

Przetarg wygrało konsorcjum firm: Intop Tarnobrzeg i PBDiM z Mińska Mazowieckiego. Oferta była tańsza niż dwie pozostałe. Dość powiedzieć, że najdroższa opiewała aż na blisko 37 mln zł.

Zamówienie obejmuje m.in.: budowę objazdu tymczasowego, rozbiórkę istniejącego wiaduktu, budowę nowego obiektu wraz z dojazdami i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej. Jeszcze w tym roku powinny powstać fundamenty i podpory nowego wiaduktu.

Inwestycja ma zakończyć się w lipcu przyszłego roku.


Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 28 mar 2019, 19:57

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... mien-gorno
RZESZÓW. Pięciokilometrowy fragment drogi ma zostać odnowiony do końca września.

Oferta firmy Strabag była najtańszą z siedmiu, jakie wpłynęły na przetarg ogłoszony przez rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jej wartość, to niecałe 9,8 mln zł. Najdroższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mielca, za ponad 12 mln zł.

Zakres prac obejmuje m.in. odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudów i nowej nawierzchni, wykonanie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz elementów ulic.

Jeśli nie wpłyną protesty od pokonanych w przetargu firm, w najbliższym czasie GDDKiA podpisze z wykonawcą umową na realizację inwestycji.


Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 02 kwie 2019, 18:17

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... szowskiego
Chodzi o przebudowę dróg powiatowych Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa (7,2 km) oraz Błażowa - Piątkowa - Harta (blisko 7,5 km).

Zakres planowanych prac jest olbrzymi, od karczowania kolidującej roślinności, roboty ziemne, budowę nowych jezdni, skrzyżowań i zjazdów aż po prace wykończeniowe - oznakowanie dróg i montaż barier energochłonnych. Ciekawskich wypada odesłać tu do treści obu zamówień w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa w Rzeszowie.
W planach inwestycyjnych starostwo zapisało na obie inwestycje po 6 mln zł. Pytanie. Czy to wystarczy? Władze powiatu chciałyby, aby obie drogi zostały przebudowane do końca października tego roku.
Termin składania ofert wyznaczono na 5 kwietnia.


Android Auto dla Mazdy z roczników w 2014 - 2019 -> CENA 450 PLN
Dodaj Google Maps, Spotify, Tidal, Podcasty, Audiobooki do swojej Mazdy.
Poznaj szczegóły oraz możliwości Android Auto https://cardroid.pl/
Z kodem RIKO 20 PLN zniżki
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 5283
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

PoprzedniaNastępna

Wróć do Region

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości