Droga ekspresowa S19

Informacje z całego Województwa Podkarpackiego

Droga ekspresowa S19

Postautor: mcpt » 31 sty 2015, 0:25

AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW W SPRAWIE PRZYŚPIESZENIA BUDOWY CAŁEGO ODCINKA S19!

Droga ekspresowa S 19 jest częścią tzw. Via Carpathia, drogi która docelowo prowadzić ma przez cały kontynent - od Bałtyku po Adriatyk. S19 ma ogromne znaczenie dla rozwoju Polski wschodniej, województwa przez które ma przebiegać zamieszkuje 5,5 mln ludzi (dane GUS na 31.12.11) co stanowi 14% ludności Polski. Budowa całego odcinka S19 stworzy nowe perspektywy rozwoju gospodarczego, podniesie atrakcyjność tzw. ściany wschodniej, otworzy nowe tereny inwestycyjne (greenfields).

http://www.petycjeonline.com/s_19
mcpt
Świeżak
 
Posty: 9
Na forum od: 31 sty 2015, 0:20

Re: Droga ekspresowa S19

Postautor: Glover » 13 lut 2015, 19:17

Głosowałem, podaj dalej :D
Glover
Bywalec+
Bywalec+
 
Posty: 87
Na forum od: 24 lis 2014, 13:03
Lokalizacja: Słocina

Re: Droga ekspresowa S19

Postautor: rabusar » 15 lut 2015, 0:52

Głosowałem, podbijam
Awatar użytkownika
rabusar
Zaangażowany
Zaangażowany
 
Posty: 172
Na forum od: 16 sty 2015, 12:33

Re: Droga ekspresowa S19

Postautor: mcpt » 21 lut 2015, 23:43

Już ponad trzy lata trwają prace nad decyzją środowiskową dla drogi ekspresowej S19. Dokumentacja wróciła właśnie do uzupełnienia. Końca ustaleń nie widać, bo na południu ekspresówka przebiega przez najcenniejsze przyrodniczo tereny w województwie i krzyżuje się z drogami przemierzanymi przez wilki, niedźwiedzie i rysie

S19 to droga ekspresowa, która w Polsce ma przebiegać przez tereny czterech województw, zaczynać się na północy kraju w Kuźnicy Białostockiej, a kończyć na południu w Barwinku. Cała jej długość to 570 km, ale dotychczas powstało niewiele krótkich odcinków. Na Podkarpaciu dwa: Rzeszów - Stobierna oraz Rzeszów Zachód - Świlcza. W planach na lata 2014-20 jest m.in. odcinek łączący Rzeszów z Lublinem.

Ale cały czas trwają prace nad jej przebiegiem. Te dotyczące odcinka Kielanówka - Barwinek utknęły na etapie decyzji środowiskowej. Na razie nie ma decyzji o pieniądzach na budowę tego etapu, więc czas szczególnie nie goni, ale np. 10-kilometrowy odcinek z Rzeszowa do Babicy znalazł się na liście rezerwowej na najbliższe lata.

Natura 2000

Decyzję o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W październiku 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skierowała w tej sprawie wniosek wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Dokumentacja to wiele tomów badań i analiz środowiskowych przeprowadzonych przez wyspecjalizowaną firmę na zlecenie GDDKiA, które teraz analizują eksperci od ochrony środowiska. Dlaczego trwa to tak długo?

Magdalena Grabowska z RDOŚ w Rzeszowie mówi: - To jedna z najtrudniejszych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Polsce, bo droga przebiega przez wyjątkowo cenne przyrodniczo miejsca.

To tylko 85 km drogi, ale przebiegającej przez rezerwat przyrody, dwa parki krajobrazowe, cztery obszary chronionego krajobrazu oraz aż pięć obszarów Natura 2000.

- To tereny silnie zróżnicowanego środowiska naturalnego, na którym są stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną prawną, zagrożonych wyginięciem, doliny rzek, tereny osuwiskowe, korytarze ekologiczne i obszary ważne dla zachowania sieci Natura 2000 w skali europejskiej - wylicza Grabowska.

Ale problemem są nie tylko te tereny, przez które przebiega S19, ale też te, na których będą odczuwane skutki jej powstania. - To np. kościół w Równem i osuwiska w Lipownicy, gdzie są siedliska nietoperzy - mówi Grabowska.

Wniosek do uzupełnienia

Jak przygotowała się do tej trudnej inwestycji GDDKiA? - Ze względu na potrzebę zachowania ciągłości i funkcjonowania korytarzy migracyjnych zwierząt zaprojektowano 89 przejść dla zwierząt, w tym 64 pełniące funkcję przejść dla dużych lub średnich zwierząt - informuje Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Ale to niejedyne konieczne ustępstwa na rzecz przyrody, które znalazły się w dokumentacji. - By ograniczyć do niezbędnego minimum ingerencję w siedlisko łęgów topolowo-olszowo-wierzbowych na odcinku od Miejsca Piastowego do Barwinka, obniżono prędkość projektową do 80 km/godz. - mówi Wysocki. Na tym odcinku zrezygnowano także z budowy pasów awaryjnych i pozostawiania rezerwy na dobudowę trzecich pasów, w efekcie szerokość drogi ma tylko około 23 m. - Takie ograniczenia są dopuszczone przepisami techniczno-budowlanymi - podkreśla Wysocki.

Mimo zastosowania tych rozwiązań i wielu roboczych spotkań pracowników GDDKiA oraz RDOŚ 12 lutego wniosek wrócił ponownie do uzupełnienia do generalnej dyrekcji. O pierwsze takie uzupełnienie RDOŚ zwróciła się w lutym 2012 r., odpowiedź dostała w sierpniu prawie dwa lata później. Ale i teraz zastrzeżenia RDOŚ nie są drobne i dotyczą trzech zasadniczych kwestii. Kluczowe jest udowodnienie braku znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000. Chodzi również o szlaki migracyjne dużych ssaków drapieżnych z Bieszczadów i Beskidu Niskiego: wilków, rysiów i niedźwiedzi. - Rysie, niedźwiedzie i wilki to gatunki, których ochrona jest priorytetowa z punktu widzenia Unii Europejskiej. Jaki wpływ będzie miało powstanie drogi na ich środowisko? W dokumentacji nie został w wystarczający sposób udowodniony brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000. Badań w terenie nie trzeba będzie przeprowadzać. Chodzi o argumenty i wyciągnięcie wniosków z tych już przeprowadzonych - wyjaśnia Grabowska.

Wspólne przeprawy

Druga kwestia dotyczy funkcjonalności proponowanych przejść dla zwierząt. Mimo że zaplanowano ich tak dużo, z raportu nie wynika, że spełnią swoją funkcję. - Ze wszystkich, które mają powstać, tych przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt jest około 23, z pozostałych wspólnie będą korzystać ludzie i zwierzęta, będzie to np. przejazd dla rolników połączony z funkcją przejścia dla zwierząt. Jeśli chodzi o duże zwierzęta, to z 26 zaplanowanych przejść jedynie cztery są przeznaczone tylko dla zwierząt, pozostałe łączą funkcje - wylicza Grabowska.

Ostatnia sprawa do wyjaśnienia dotyczy wpływu inwestycji na wody.

Według rozporządzenia Rady Ministrów S19 została zakwalifikowana jako inwestycja o znaczącym oddziaływaniu na środowisko.

- Chcemy wydać rozstrzygnięcie zgodne z obowiązującymi przepisami. Przy tak ważnej inwestycji decyzja administracyjna, która nie pozostawia wątpliwości co do prawidłowości, jest najlepszym zabezpieczeniem. Decyzja obarczona błędem powoduje duże ryzyko odwołania, nieutrzymania jej w mocy i tym samym wstrzymania całej inwestycji - mówi Magdalena Grabowska.

S19 na Cergowej

Jedną z decyzji, które już udało się uzyskać, jest ta dotycząca zgody generalnego dyrektora ochrony środowiska na wkroczenie do Rezerwatu Tysiąclecia na Cergowej Górze. Fragment drogi będzie mógł przebiegać przez teren rezerwatu, ale budowniczy będą musieli spełnić szereg warunków. I tak występująca tam chroniona cebulica dwulistna będzie musiała zostać przeniesiona w inne miejsca, odpowiednie dla tego gatunku.

Na terenie rezerwatu nie można składować materiałów budowlanych ani zostawiać maszyn czy urządzeń. Wycinka drzew musi zostać ograniczona do minimum i prowadzona poza okresem lęgowym ptaków, czyli nie w terminie między 1 marca a 15 sierpnia.

Prace w sąsiedztwie drzew, które nie będą wycinane, muszą być prowadzone ręcznie albo małymi koparkami, korzenie muszą zostać zabezpieczone matą słomianą lub jutową i regularnie zwilżane.

Nowe nasadzenia muszą zostać zrobione tylko z roślin, które tam występują. Nie ma mowy o dębach czerwonych, robiniach akacjowych, jesionach pensylwańskich czy czeremsze amerykańskiej. Z drobnych roślin mile widziany jest natomiast czosnek niedźwiedzi czy kopytnik pospolity.


http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,3496 ... _rysi.html
mcpt
Świeżak
 
Posty: 9
Na forum od: 31 sty 2015, 0:20

Re: Droga ekspresowa S19

Postautor: rabusar » 16 mar 2015, 9:39

A ktoś ma może info kiedy zaczynają prace w terenie na odcinku Świlcza - Kielanówka?
edit:
znalazłem stronkę, ale w wielu kwestiach milczy :)
http://www.s19swilcza-rzeszow-pld.pl
Awatar użytkownika
rabusar
Zaangażowany
Zaangażowany
 
Posty: 172
Na forum od: 16 sty 2015, 12:33

Re: Droga ekspresowa S19

Postautor: Mistic92 » 19 mar 2015, 23:57

Z tego co tam piszą w aktualnościach

W dniu 05.03.2015 r. na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".


Więc pewnie znowu poczekamy. Jestem ciekaw terminów bo z tego co widzę to na trasie którą dojeżdżam codziennie do miasta będzie wiadukt:D
Awatar użytkownika
Mistic92
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 65
Na forum od: 25 lut 2015, 0:34
Lokalizacja: Rzeszów

Re: Droga ekspresowa S19

Postautor: rabusar » 22 kwie 2015, 10:53

W tym roku rozpocznie się budowa kolejnego odcinka S19
W przy­szłym mie­sią­cu wo­je­wo­da pod­kar­pac­ki ma wydać ze­zwo­le­nie na re­ali­za­cję in­we­sty­cji dro­go­wej (ZRID) do­ty­czą­ce bu­do­wy od­cin­ka S19 Świl­cza - węzeł Rze­szów Po­łu­dnie. Bu­do­wa trasy ma się roz­po­cząć jesz­cze w tym roku i bę­dzie kosz­to­wać ponad 342,5 mln zł.

całość
Dobre wiadomości, bo już się bałem, że sprawa ugrzęźnie w urzędach.
Awatar użytkownika
rabusar
Zaangażowany
Zaangażowany
 
Posty: 172
Na forum od: 16 sty 2015, 12:33

Re: Droga ekspresowa S19

Postautor: Mistic92 » 19 maja 2015, 20:08

Urząd wojewódzki w Rzeszowie wydal zgodę na budowę fragmentu trasy S19. Ponad 6 km łącznika ma połączyć Świlczę z Kielanówką na początku 2017 roku.
Decyzję o zezwoleniu na budowę wydała wojewoda podkarpacki. 6,3 kilometra nowej trasy połączy istniejący już węzeł S19 w Świlczy z nowym węzłem Rzeszów Południe w Kielanówce.

Decyzja wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w terminie do 21 dni musi wydać wykonawcom plac budowy. Łącznik będzie budowany przez konsorcjum firm Eurovia Polska SA, Warbud SA. - Następnie wykonawca przedstawi nam szczegółowy harmonogram robót i rozpocznie prace - mówi Bartosz Wysocki z oddziału GDDKiA w Rzeszowie.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe został zaprojektowany w powiązaniu z zrealizowanym odcinkiem S19 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza od północy oraz z planowanym odcinkiem tej drogi od strony południowej w. Rzeszów Południe - Barwinek.

Wartość umowy, którą podpisano w kwietniu 2014 roku to około 342 mln zł. - Czas na wykonanie zadania to 34 miesiące z wyłączeniem miesięcy zimowych - mówi Bartosz Wysocki.

Inwestycja realizowana jest systemem "optymalizuj + projektuj + buduj". To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Odcinek S19 do Kielanówki powinien być gotowy w lutym 2017 roku.

Inwestycja jest połączona z planami miasta. Rzeszów wybuduje bowiem połączenie węzła Kielanówka z ulicą Przemysłową. - To będzie około 1,5 kilometra drogi. Chcemy wybudować ją w takich terminach by otwarcie obu odcinków nastąpiło w jednym czasie. Mamy w budżecie zarezerwowane 130 milionów złotych. Dokumentacja jest gotowa. Planujemy rozpocząć prace w jesieni br. - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.


Cały tekst: http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,3496 ... z3abpQM12w


http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,3496 ... _jest.html
Awatar użytkownika
Mistic92
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 65
Na forum od: 25 lut 2015, 0:34
Lokalizacja: Rzeszów

Re: Droga ekspresowa S19

Postautor: sigmaa » 19 maja 2015, 22:33

Czy miasto podczas budowania łącznika do węzła w Kielanówce będzie poszerzać jezdnię do 4 pasów ruchu czy jest to przewidziane na późniejsze lata/budowę południowej trasy z nowym mostem na wisłoku? Pamięta ktoś? :)
sigmaa
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 47
Na forum od: 15 lip 2014, 14:24

Re: Droga ekspresowa S19

Postautor: django » 20 maja 2015, 21:19

Aktualnych informacji chyba nie było, natomiast projekt pierwotny przewidywał że będzie droga 2 jezdniowa o 4 pasach ruchu od wezla w kielanówce do ulicy podkarpackiej, . Skrzyżowanie z podkarpacką 2 poziomowe z 2 rondami, wyburzenie starego kościoła w zwięczycy itd, widziałem projekt, dlatego wiem co mówię

Poźniej był temat mostu <Mazowieckiego, ze nie dostaliśmy dotacji i trzeba wstrzymać szereg inwestycji: Przebudowa Sikorskiego, Most miedzy Rzeszowem i Boguchwałą , oraz redukcja łącznika do S-19 do drogi 1-jezdniowej itd........, Nic nie było pisane czy powstanie węzeł z Podkarpacką, czy tez zostanie tak jak jest teraz, co przy drodze jednojezdniowej i cięciu kosztów byłoby logiczne.

Teraz Ferenc sie chwali że dotacja do mostu wróciła, przecież kasa nie wyparowała i gdzieś czeka. Z 2 strony 130mln o których mówi Chłodnicki na 3 km drogi jednojezdniowej +jakieś tam sieci i przebudowy to sporo, może faktycznie powstanie kompletna trasa razem z węzłem na Podkarpackiej.

Jak ktoś ma jakieś informacje to niech wrzuca bo sam jestem ciekawy


Poniżej szkic projektu który widziałem
Załączniki
s19.jpg
s19.jpg (65.54 KiB) Przeglądany 8729 razy
django
Zaangażowany+
Zaangażowany+
 
Posty: 463
Na forum od: 23 lip 2014, 19:38

Następna

Wróć do Region

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości