Inwestycje Drogowe w Regionie

Informacje z całego Województwa Podkarpackiego

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 02 kwie 2018, 19:46

http://www.gospodarkapodkarpacka.pl/new ... boguchwale
W ramach inwestycji powstanie 290-metrowy odcinek drogi łączący się z ul. Kwiatkowskiego (terenem nazywanym Wisłoczysko) z ulicą Suszyckich (dawniej Tkaczowa) czyli drogą krajową nr 19. Wybudowany zostanie także chodnik oraz ścieżka rowerowa.

Zakres prac budowlanych obejmuje również odwodnienie korpusu drogowego, budowę nawierzchni, przebudowę zjazdów do nieruchomości, budowę odwodnienia drogi, roboty wykończeniowe, oznakowanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakresie inwestycji znalazła się także przebudowa 285-metrowego odcinka drogi krajowej z budową skrzyżowania.

Nowa droga zapewnić ma m.in. łatwość dojazdu do specjalnej strefy ekonomicznej (zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny) i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wartość prac, to 4 819 812 zł. Przewidywany termin zakończenia robót - jesień tego roku.

Inwestycja znalazła się także na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.


Obrazek
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4833
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 03 kwie 2018, 19:02

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... nowa-nazwa
Most na Wisłoku do tej pory zwany czerwonym otrzymał nazwę most im. Kazimierza Pułaskiego.

Skąd Pułaski w Strzyżowie? Według starych przekazów, tuż po bitwie na Pobitnem, konfederaci barscy zebrali się właśnie w Strzyżowie - 15 sierpnia 1769 r. Wzięli tam udział w nabożeństwie w miejscowym kościele parafialnym. W mszy miał wziąć udział właśnie uczestnik konfederacji Kazimierz Pułaski, późniejszy bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Pułaski miał nawet polecić, aby do sztandaru konfederatów barskich dodać wizerunek Matki Bożej Strzyżowskiej.

Obrazek
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4833
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 05 kwie 2018, 15:54

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... w-pysznicy
Chodzi o przebudowę drogi od skrzyżowania w Pysznicy do skrzyżowania z drogą Brandwica-Jastkowice.

Inwestycja pochłonie 3 686 034 zł. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. w Kraśniku i PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu.
Prace będą prowadzone na odcinkach o łącznej długości 3761 metrów. W ramach przebudowy droga zostanie poszerzona do 6 metrów i położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni. Na odcinku drogi zostanie przebudowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej. Łącznie przebudowanych zostanie 6 skrzyżowań z drogami publicznymi, powstaną 2 zatoki autobusowe z peronami dla pieszych oraz 5 peronów dla pieszych.
Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 50 proc. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.Zakończenie prac zaplanowano na październik tego roku.


riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4833
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 06 kwie 2018, 18:27

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... cy-lancuta
RZESZÓW, ŁAŃCUT. Firma Budimex S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę odcinka DK94 Łańcut-Głuchów, będącego tzw. obwodnicą miasta Łańcuta (dł. 5,8 km).

Wykonawca zaoferował zrealizowanie inwestycji za kwotę brutto 115 847 768,51 zł w terminie 34 miesięcy. Podpisanie umowy będzie możliwe w przypadku braku odwołań od wyboru i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozbudowa drogi krajowej nr 94, tzw. obwodnicy miasta Łańcuta, realizowana będzie w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Oznacza to, że wybrany wykonawca zaprojektuje, uzyska wymagane prawem decyzje oraz zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wybuduje, uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie a w konsekwencji odda do użytkowania odcinek drogi krajowej nr 94.

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako dwupasowego (po jednym pasie w każdym kierunku), z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy, a także budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo-rowerowych i zatok autobusowych. Inwestycja zakłada również budowę skrzyżowań jednopoziomowych w formie rond jednopasowych na przecięciu DW 877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4). Ponadto zostaną utrzymane skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, drogą powiatową 1520 R.

W ramach optymalizacji rozwiązań projektowych przyjęto następujące parametry techniczne obwodnicy:

- Klasa drogi - GP (główna ruchu przyspieszonego)

- Prędkość projektowa - 60 km/h

- Kategoria obciążenia ruchem: min. KR5

- Przekrój jezdni:

- dwupasowy, z częścią jezdni wyłączoną z ruchu , na której usytuowano barierę energochłonną

- uliczny od km 613+767 do km 616+685;

- drogowy od km 616+685 do km 619+589;

- Szerokość pasów ruchu: 3,5m

- Chodniki - szer. 2,0m

- Ciągi pieszo - rowerowe - szer. 3,5-4.0m

- Szerokość jezdni dróg dojazdowych - 5,00 - 6,00 mriko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4833
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 08 kwie 2018, 15:32

http://www.nowiny24.pl/motofakty/aktual ... ,13067907/
Zamknięte będzie skrzyżowanie ulic Powstańców Warszawy i Witosa w Mielcu. Do końca sierpnia potrwają tu prace związane z przedłużeniem ul. Powstańców Warszawy. Będą też zmiany na trasach MKS-ów.

Od najbliższego poniedziałku do końca sierpnia tego roku kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu spowodowanymi zamknięciem skrzyżowania ulic Powstańców Warszawy i Witosa w Mielcu. Utrudnienia wynikają z realizacji inwestycji budowy przedłużenia ulicy Powstańców Warszawy do ulicy Inwestorów. Jak informuje Miejska Komunikacja Samochodowa w Mielcu w związku z zamknięciem wspomnianego skrzyżowania od 9 kwietnia 2018 r. nastąpi zmiana trasy linii 20A, 28 i linii 40.

Linia 20A:

Linia 20A-będzie kursowała w obie strony przez ul. Wyszyńskiego z pominięciem przystanków Powstańców Warszawy 05, 06, 07 i 08 oraz Witosa 03.

Linia 28:

Linia 28-z godz. 6 z ul. Majowej będzie kursowała ulicami Majową, Wolności, Świętej Kingi do przystanku Powstańców Warszawy 06 i dalej do ul. Wyszyńskiego, z pominięciem przystanków Witosa 03 i Powstańców Warszawy 08.

Linia 40:

Linia 40-będzie kursowała ulicami Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Ciołkosza, Fibicha do ul. Witosa z pominięciem przystanków Powstańców Warszawy 07 oraz Powstańców Warszawy 08. Autobusy linii 40 będą się zatrzymywać na pętli przy ul. Szarych Szeregów. Przystanki Witosa 03, Powstańców Warszawy 07 oraz Powstańców Warszawy 08 będą nieczynne. Utrudnienia w ruchu mają potrwać do końca sierpnia 2018 r.riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4833
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 09 kwie 2018, 17:42

http://www.resinet.pl/aktualnosci/podka ... etnia.html
STRZYŻÓW. 29 marca br. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że roboty ruszą najprawdopodobniej pod koniec kwietnia.

Wykonawcą blisko 100-milionowej inwestycji jest Grupa Mostostal Warszawa. Poza imponującą liczbą obiektów inżynierskich jakie będzie musiał wybudować w niedługim czasie, wyzwanie może stanowić teren samej inwestycji. Dolina Wisłoka to tereny zalewowe, skomplikowana i zróżnicowana budowa geologiczna a także miejsca zagrożone osuwiskami.

Ponad 6- kilometrowa jednojezdniowa (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) trasa klasy G zostanie poprowadzona nowym śladem po południowej stronie Strzyżowa, aż do połączenia z istniejącą drogą wojewódzką nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce.

Obwodnica będzie przecinała m.in. ul. Zadworze, Modrzewiową, Południową i Ogrodową. Taki przebieg pozwali przede wszystkim na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Strzyżowa oraz usprawnienie ruchu drogowego na odcinku Babica – Twierdza.

W ramach zadania przewidziana jest budowa zarówno jednopoziomowych (typu rondo, skanalizowanych i zwykłych) jak i dwupoziomowych (m.in. w formie wiaduktów) skrzyżowań z drogami i linią kolejową. Lokalnie w strefie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy lewoskrętów, włączeń i wyłączeń.

W sumie ma powstać kilkadziesiąt obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie przez rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe i przepusty. Inwestycja będzie obejmowała również budowę dróg dojazdowych tzw. serwisówek, chodników w obrębie skrzyżowań, zatok autobusowych, urządzeń ochrony środowiska czy bezpieczeństwa ruchu.

Budowa obwodnicy Strzyżowa to największe wartościowo zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec października przyszłego roku.riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4833
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 10 kwie 2018, 15:53

http://supernowosci24.pl/wybrano-oferte ... y-lancuta/
ŁAŃCUT. Wyłoniono wykonawcę odcinka DK94 Łańcut – Głuchów, będącego tzw. obwodnicą miasta Łańcuta (dł. 5,8 km).

Najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę złożyła firma Budimex S.A. Wykonawca zaoferował zrealizowanie inwestycji za kwotę blisko 116 mln zł w terminie 34 miesięcy. Rozbudowa drogi krajowej nr 94, tzw. obwodnicy miasta Łańcuta, realizowana będzie w systemie „optymalizuj – projektuj – buduj”. Oznacza to, że wybrany wykonawca zaprojektuje, uzyska wymagane prawem decyzje oraz zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wybuduje, uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, a w konsekwencji odda do użytkowania odcinek drogi krajowej nr 94.

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako dwupasowego (po jednym pasie w każdym kierunku) z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy, a także budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo-rowerowych i zatok autobusowych. Inwestycja zakłada również budowę skrzyżowań jednopoziomowych w formie rond jednopasowych na przecięciu DW 877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4). Ponadto zostaną utrzymane skrzyżowania DK94 z ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki i DP 1520 R.riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4833
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 10 kwie 2018, 16:20

Nowe fotki od czaro13.


Remont DK9 między Majdanem Królewskim a Komorowem, trwa poszeżanie jezdni, ruch wahadłowy.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4833
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 13 kwie 2018, 14:32

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... arnobrzega
Koszt przedsięwzięcia to ponad 61 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel prawie 43 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wykonawcą będzie firma Energopol.

Podpisy pod umową złożyli dziś (środa, 11 kwietnia 2018) pełniący funkcję prezydenta Tarnobrzega Kamil Kalinka oraz w imieniu wykonawcy pełnomocnik zarządu firmy Energopol Jerzy Geniusz. Obecny był marszałek Władysław Ortyl.

- To będzie bardzo ważna droga dla naszego miasta, kluczowa dla całego regionu. Cieszę się, że ten projekt znalazł się w procedurze pozakonkursowej - powiedział Kamil Kalinka, pełniący funkcję prezydenta Tarnobrzega. Obwodnica jest istotna dla mieszkańców Tarnobrzega zarówno ze względów bezpieczeństwa ale również dla rozwoju gospodarczego .

Marszałek Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że założenia tego projektu uwzględniają i współgrają z innymi, tworząc wspólne i znaczące dla Tarnobrzega przedsięwzięcie.

- Obwodnica przebiegnie blisko dworca kolejowego. Przymierzamy się do uruchomienia linii z Rzeszowa do Warszawy przez Tarnobrzeg, remont czeka linię L25 więc dworzec kolejowy musi być dobrze skomunikowany - powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, tzn. że przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy. Zadanie obejmuje budowę 9 km obwodnicy Tarnobrzega w granicach administracyjnych miasta, której początek znajduje się w rejonie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 871 (ul. Władysława Sikorskiego), a koniec zlokalizowano w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 (al. Warszawska) na osiedlu Zakrzów. Nowa trasa także będzie drogą wojewódzką.

Do końca wakacji ma powstać projekt budowlany obwodnicy, a z końcem roku powinna być wydana decyzja ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) w tej sprawie. Inwestycja ma z zakończona w wakacje 2020 roku. Przedstawiciel wykonawcy deklarował, że firma skończy inwestycję we wskazanym czasie, obiecując, że ograniczy do maksimum uciążliwości związane z jej budową.

Główny cel jej budowy to przejęcie ruchu osobowego i tranzytowego przechodzącego w chwili obecnej przez centralną część miasta, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców Tarnobrzega.riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4833
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 13 kwie 2018, 15:16

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... icy-sanoka
SANOK. Archeolodzy, badając teren pod obwodnicę Sanoka, odkopali studnię pochodzącą z okresu rzymskiego.

Odkrycie datowane jest na III - IV wiek n.e. Ściany studni tworzyły pionowo wbite paliki, wokół których utworzono plecionkę z drobniejszych gałęzi. Zachowały się również (prawdopodobnie) pozostałości drewnianego korytka, przez które nadmiar wody wydostawał się z kosza.

Na stanowisku odkryto również monetę cesarza Antoninusa Piusa, panującego w latach 138 - 161 n. e. To już druga moneta z okresu rzymskiego odkryta na tym stanowisku. Kilka tygodni wcześniej znaleziono tu także monetę z wizerunkiem Faustyny Starszej.

Badania archeologiczne, na zlecenie GDDKiA, prowadzi Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, działająca przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.


riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4833
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

PoprzedniaNastępna

Wróć do Region

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości