S19 odcinek: Sokołów Małopolski-Lublin

Informacje z całego Województwa Podkarpackiego

S19 odcinek: Sokołów Małopolski-Lublin

Postautor: riko » 12 wrz 2015, 13:01

Obok stacji BP.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Nienadówka.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Po południowej stronie węzła.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Z Orlenu.
Obrazek

ZDJĘCIA OD JARFI Z SKYSCRAPERCITY RZESZÓW
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4855
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: S19 ODCINEK STOBIERNA-SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Postautor: riko » 12 wrz 2015, 13:12

1. początek opracowania 449km -- DD1 - właściwie da się przejechać juz do wezła Sokołów.
Obrazek
2. 449+900 kierunek Rzeszów .
Obrazek
3. 449+900 kierunek Lublin.
Obrazek
4. 449+900 kierunek Rzeszów.
Obrazek
5. 449+900 kierunek Rzeszów.
Obrazek
6. 450km kierunek Lublin.
Obrazek
7. węzeł Sokołów.
Obrazek
Obrazek
8. węzeł Sokołów - kierunek Lublin.
Obrazek
9. węzeł Sokołów.
Obrazek
10. węzeł Sokołów.
Obrazek
11. łącznik DW 875 z *81 - narazie wielkie bajoro.
Obrazek
12. łącznik DW 875 z 881.
Obrazek
13. DW 881 - kierunek Rzeszów.
Obrazek
14. DW 881 - kierunek rzeszów - w aucie Pan pilnujący.
Obrazek
15. kierunek Lublin.
Obrazek
16.
Obrazek
17. przekładka sieci energetycznej - 452km.
Obrazek
18. 452 - kierunek Rzeszów.
Obrazek
19. jarfi już wrzucał - ale to w troche lepszej jakości.
Obrazek
20. kierunek Rzeszow - Orlen.
Obrazek
21. okolice PZ10.
Obrazek

ZDJĘCIA OD SZALEJOT Z SKYSCRAPRCITY RZESZÓW.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4855
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: S19 ODCINEK STOBIERNA-SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Postautor: riko » 12 wrz 2015, 13:19

riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4855
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: S19 odcinek: Stobierna-Sokołów Małopolski

Postautor: riko » 12 wrz 2015, 13:23

II. Opis inwestycji:
1. Przebieg drogi:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. nr 187 poz. nr 1446) ustala kierunkowy przebieg całej drogi ekspresowej S-19 jako: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa (Preszow).
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego powiatu Łańcuckiego (Gminy Czarna) jak również powiatu rzeszowskiego (Gminy i Miasta Sokołów Małopolski oraz Gminy Trzebownisko).
Korytarz drogi na odcinku Sokołów Młp. - Stobierna przedstawia załączony plan orientacyjny.
2. Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna drogi - S,
- prędkość projektowa: 80 km/h,
- dostępność drogi: tylko w węzłach
- docelowy przekrój poprzeczny
- 2 x 2 m pasy (w I Etapie – 2+1),
- 2 x 2,5 m pasy awaryjne (w I Etapie opaska zewnętrzna 0,75 m)
- 4,0 m – pas dzielący (plus opaska środkowa 0,5 m),
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
- klasa obciążenia obiektów inżynierskich - klasa „A” wg PN-85/S-10030 + obciążenia C150 STANAG 202
3. Zakres inwestycji:
Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów Małopolski - Stobierna wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni izolacyjnej.
4. Wariantowanie przebiegu drogi:
Trasę przebiegu S-19 na odcinku Sokołów Młp. – Stobierna ustalił Wojewoda Podkarpacki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej Nr S-19 od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego km 448+086,12 (istn. DK 19) do Węzła Rzeszów Wschodni – A-4/S-19 (wspólny przebieg) od Węzła Rzeszów Wschodni do Węzła Rzeszów Zachodni – S-19 od Węzła Rzeszów Zachodni do Węzła Świlcza km 4+947,99 – długości 35,5 km, wraz z budową drogi krajowej nr 19 na odcinku od Węzła Rzeszów Wschodni do istniejącego ronda w m. Załęże – długości 4,8 km”, znak: ŚR.IV 6613/13/08 z dnia 7.11.2008 r. Wcześniej na etapie STEŚ I, STEŚ II oraz postępowania administracyjnego w sprawie wydania DŚU rozważano 5 wariantów przebiegu drogi oraz dodatkowy wariant na odcinku przejścia przez m. Nienadówka.
5. Obiekty inżynierskie:
Symbol obiektu Przeszkoda / funkcja
05 WD wiadukt w ciągu S-19 nad drogą wojewódzką DW 875 Mielec - Leżajsk
08 WG wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej DW 881 nad drogą ekspresową S-19
13 WG wiadukt w ciągu drogi gminnej (relacja DK 19 – Cmentarz) nad drogą ekspresową S-19
14 WD Estakada nad doliną miejscowości Nienadówka w ciągu drogi ekspresowej S-19
17 WE przejście dla zwierząt dużych zintegrowane z drogą gminną nad drogą S-19
22 WD wiadukt nad drogą gminną w ciągu drogi S-19
oraz 21 przejść dla zwierząt i 2 przejazdy gospodarcze
6.Węzły:
Na odcinku Sokołów Młp. – Stobierna zlokalizowany jest węzeł „Sokołów Małopolski” na krzyżowaniu się trasy drogi ekspresowej S-19 z istniejącą drogą wojewódzką nr 875, typu WB „Karo” z łącznicami jednopasowymi, jednokierunkowymi typu „P1”. Jest to węzeł częściowo bezkolizyjny. Relacje skrętne z i na drogę ekspresowej S-19 bezkolizyjne, poprzez równoległe pasy włączania i wyłączania. Włączenie łącznic do drogi powiatowej poprzez ronda typu średniego jednopasowe.
7. MOP-y:
Lokalizację MOP-ów, na odcinku Sokołów Młp. – Stobierna zaplanowano zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej odpowiednio w km 5+700 i km 10+300 wg pikietaża lokalnego
8. Ochrona środowiska:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak ŚR.IV 6613/13/08 wydana w dniu 07.11.2008 r. przez Wojewodę Podkarpackiego określa warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Dodatkowo wskazuje urządzenia ochrony środowiska, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt (21 szt.), ogrodzenia z siatki kierujące zwierzęta do przejść i zabezpieczające przed wtargnięciem na drogę, sposób odprowadzenia wody (wysokokoszone rowy trawiaste otwarte z zastawkami) i miejscowego oczyszczania wód opadowych (osadniki), lokalizację zbiorników retencyjno – infiltracyjnych. Przed przekazaniem drogi do użytkowania opracowany zostanie program działań w przypadku wystąpienia awarii związanych z przewozem substancji niebezpiecznych. Natomiast po upływie jednego roku od oddania do użytkowania rozpatrywanego odcinka drogi ekspresowej przeprowadzona zostanie analiza porealizacyjna.
Zoptymalizowany przez Wykonawcę zadania w systemie optymalizuj i buduj Projekt Budowlany poddany zostanie ponownej ocenie oddziaływania na środowisko w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4855
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: S19 odcinek: Stobierna-Sokołów Małopolski

Postautor: Nikoś » 13 wrz 2015, 23:40

Tylko czy nie da się od razu 2x2 a nnie 2x1 nie wielki pewnie był by to koszt a od razu była by porządna droga. A tak skończą budować i ktoś sobie przypomni że teraz się brakujący pas dobuduje i znów rycie od nowa
Nikoś
Uzależniony
Uzależniony
 
Posty: 1006
Na forum od: 05 wrz 2015, 12:09

Re: S19 odcinek: Stobierna-Sokołów Małopolski

Postautor: riko » 14 wrz 2015, 15:57

Minął tydzień, a więc mała aktualizacja postępu prac w stosunku do poprzednich fotek.
1. węzeł Sokołów - kierunek Rzeszów.
Obrazek
2. węzeł Sokołów - kierunek Lublin.
Obrazek
3. węzeł Sokołów - prace przy kanalizacji.
Obrazek
4. łącznik DW 875 i 881 - niewiele stabilizacji, około 400m.
Obrazek
5. Orlen - troche rozgrzebanej ziemi.
Obrazek
6. kierunek Rzeszów - 12 PG.
Obrazek
7. kierunek Lublin - 11 PZ.
Obrazek
8. ok. 455 km - zarys Ski - kierunek Lublin.
Obrazek
9. Nienadówka - jeszcze kilka domów do wyburzenia.
Obrazek

Dalej w stronę Rzeszowa też nic ciekawego.. zdjęty humus, miejscami stabilizacja serwisówek.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4855
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: S19 odcinek: Stobierna-Sokołów Małopolski

Postautor: riko » 19 wrz 2015, 15:51

Święty pisze.

Bardzo dobre wiadomości - ogłosili przetargi na budowę S19 z Sokołowa do granicy województw podkarpackiego i lubelskiej.

Podsumowując cała trasa z Rzeszowa do Lublina (S19) i dalej do Warszawy (S17) jest już w przetargach. Za 4 lata dojedziemy do stolicy niecałe 3 godziny! A nie jak obecnie prawie 5.


Polecam aktualną mapkę :
Obrazek


KZYH pisze.

Tutaj troszke informacji na ten temat:

Przetargi na zaprojektowanie i budowę S19 na Podkarpaciu

PODKARPACKIE. Dziś ogłoszone zostały dwa przetargi na zaprojektowanie i zbudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy z województwem lubelskim do Sokołowa Małopolskiego o łącznej długości ponad 54 km.

Pierwszy przetarg obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:

- Zadanie „A” Lasy Janowskie - Zdziary o dł. ok. 9,3 km;

- Zadanie „B” Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km;

- Zadanie „C” Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. ok. 6 km.

Drugie postępowanie przetargowe dotyczy: Zaprojektowania i budowy S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:

- Zadanie „A” Nisko Południe – Podgórze o dł. ok. 11,5 km;

- Zadanie „B” Podgórze - Kamień o dł. ok. 10,5 km;

- Zadanie „C” Kamień - Sokołów Małopolski Północ o dł. ok. 7,9 km.

Wykonawcy będą mieli zaprojektować, uzyskać ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), wybudować drogę wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracować dokumentację powykonawczą oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Oba postępowania przetargowe prowadzone są w trybie przetargu ograniczonego co oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału, zdolności ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do jego wiedzy, rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji.

Droga ekspresowa S19 biegnąca przez teren Podkarpacia połączy się z odcinkami S19 realizowanymi przez lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z rządowym PBDK 2014 – 2023 ekspresówka S19 między Rzeszowem a Lublinem będzie miała dł. 157,5 km.

Inwestycja ma być dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... odkarpaciu
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4855
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: S19 odcinek: Stobierna-Sokołów Małopolski

Postautor: riko » 20 wrz 2015, 20:15

Przegląd tygodnia - z miejsc gdzie widać postępy.

1. efekt cieżkich prac 449km +600.
Obrazek
2. 449km +900.
Obrazek
3. 449km +900 zarys wykopu, nadmiar ziemi ze skarp usuniety.
Obrazek
4. węzeł Sokołów - drenaż pionowy, kierunek Lublin.
Obrazek
5. węzeł Sokołów - drenaż pionowy, kierunek Rzeszów.
Obrazek
6. 451km +500 wymiana gruntu - kierunek Lublin.
Obrazek
7. 451km+500 po wymianie gruntu małe jeziorko.
Obrazek
8. łącznik DW 875 z 881- kierunek Lublin.
Obrazek
9. łącznik DW 875 z 881- w strone Rzeszowa gotowa stabilizacja.
Obrazek
10. 452km +700.
Obrazek
11. 452km +700 - nie wiem, nie znam sie ale podbudowa z gliny to chyba nie najlepsza metoda?
Obrazek
12. 452 +700 - kierunek Rzeszów.
Obrazek
13. 452 +700 - kierunek Rzeszów.
Obrazek
14. okolice 17 WE - kierunek Lublin.
Obrazek
15. okolice 17 WE - kierunek Rzeszów.
Obrazek
16. okolice 17 WE - hmm dziś plac budowy dla niektórych stał się placem zabaw.
Obrazek


ŻRÓDŁO SKYSCRAPERCITY RZESZÓW OD SzaLeJot.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4855
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: S19 odcinek: Stobierna-Sokołów Małopolski

Postautor: riko » 28 wrz 2015, 15:52

teRenauffka i gumiaki to za mało na taką pogodę , ale kilka fotek wyszło z miejsc gdzie coś się działo w ubiegłym tygodniu

1. kierunek Lublin - wymieniony grunt - 450km +500 miejce PG04, PZ03.
Obrazek
2. węzeł Sokołów.
Obrazek
3. węzeł Sokołów.
Obrazek
4. węzeł Sokołów - no i pierwsze wystajace pale z ziemi.
Obrazek
5. węzeł Sokołów.
Obrazek
6. węzeł Sokołów.
Obrazek
7. węzeł Sokołów.
Obrazek
8. węzeł Sokołów.
Obrazek
9. węzeł Sokołów.
Obrazek
10. wymiana gruntu 454 km +300.
Obrazek
11. 455km +300 okolice WG13.
Obrazek

12. 455km +300 okolice WG13.
Obrazek
13. 455km +300 okolice WG13.
Obrazek
14. 455km +300 okolice WG13.
Obrazek
15. 455km +300 kierunek Rzeszów, serwis i zarys Ski.
Obrazek


ŻRÓDŁO SKYSCRAPERCITY RZESZÓW OD SzaLeJot.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4855
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: S19 odcinek: Stobierna-Sokołów Małopolski

Postautor: riko » 13 paź 2015, 14:53

Kilka fotek z zeszłego tygodnia głównie z okolic węzła.

1. 449km prace przy wykopie.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
2.węzeł Sokołów.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
3.węzeł Sokołów - wykonywanie kolumn betonowych.
Obrazek
4.węzeł Sokołow - nadal prace przy drenażu.
Obrazek
5. łącznik DW 875 z 881.
Obrazek
Obrazek
6.prace przy wykopie 451+500.
Obrazek
7.451+500.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
8.węzeł Sokołów.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
9.węzeł Sokołów - palowanie.
Obrazek
10.węzeł Sokołów - peace przy kolumnach betonowo-żwirowych.
Obrazek
11. węzeł Sokołów - dostawa pali.
Obrazek
12.prace ok 453 km.
Obrazek
Obrazek
Obrazek


ŻRÓDŁO SKYSCRAPERCITY RZESZÓW od SzaLeJot.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4855
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Następna

Wróć do Region

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość