Strona 31 z 42

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Post: 13 paź 2017, 2:25
autor: Grzegorz44
http://www.resinet.pl/aktualnosci/podka ... lnego.html

Trzy inwestycje drogowe powodem renegocjacji Kontraktu Terytorialnego

PODKARPACIE. Samorząd województwa chce, aby trzy ważne dla regionu projekty zostały wpisane na listę przedsięwzięć podstawowych w KT. Chodzi o drogę S-19 z Babicy do Barwinka, obwodnicę Łańcuta oraz DW 878- od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do DW 869.

Zarząd Województwa Podkarpackiego wystąpił z wnioskiem do rządu o zmianę zapisów Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego. Wniosek zakłada przeniesienie inwestycji drogowych pod nazwą: S-19 Babica – Barwinek i Budowa obwodnicy Łańcuta z listy przedsięwzięć warunkowych na listę przedsięwzięć podstawowych.

„Dzięki zwiększeniu środków na Krajowy Fundusz Drogowy szanse na realizacje obu przedsięwzięć są ogromne. Teraz chcemy je wzmocnić wpisaniem ich do kontraktu terytorialnego na listę zadań podstawowych. Realizacja S-19 otworzyłaby komunikacyjnie południe Podkarpacia, rozwijając turystykę i gospodarkę na tym obszarze oraz budując przewagi komunikacyjne regionu, tak samo jak obwodnica Łańcuta, która jest bardzo potrzebna” – mówił podczas spotkania wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Dodatkowo Zarząd Województwa zawnioskował o wprowadzenie do Kontraktu budowy DW 878- od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do DW 869. Wskazany w przedsięwzięciu układ dwujezdniowy DW 878 jest przedłużeniem poza granicę Rzeszowa dwujezdniowej ul. Lubelskiej, wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku lotniska oraz strefy przemysłowej. Z drugiej strony DW 878 łączy się z DW 869 tzw. drogą lotniskową, która aktualnie jest przebudowywana i również będzie stanowić układ dwujezdniowy. Zaplanowany dwujezdniowy układ DW 878 na odcinku od granicy miasta do DW 869 (droga dwujezdniowa) stanowi uzupełnienie kompleksowego układu komunikacyjnego obsługującego północną, przemysłową część Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Droga S-19 z Babicy do Barwinka i obwodnica Łańcuta zyskały już finansowe wsparcie rządu. 12 lipca tego roku Rada Ministrów przyjęła aktualizację "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" zwiększając limit finansowy wydatków na realizację zadań finansowanych z Krajowego Funduszu Drogowego do kwoty 135 mld zł.

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Post: 13 paź 2017, 15:04
autor: riko
http://www.resinet.pl/aktualnosci/podka ... stach.html
PODKARPACIE. Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycji związanych z budową dróg, których łączny koszt to ponad 782 mln zł. Zadania będą realizowane w województwie lubelskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, pomorskim i podkarpackim.

Pierwsza inwestycja na Podkarpaciu dotyczy rozbudowy DK 28 na odcinku Przemyśl – Medyka. Prace obejmą rozbudowę jezdni do dwóch pasów ruchu w obu kierunkach oraz wzmocnienie konstrukcji drogi. Ponadto w okolicach przejścia granicznego w Medyce powstanie zatoka służąca do ważenia pojazdów ciężarowych. Realizacja projektu będzie trwał w latach 2018-2020.

Kolejny projekt dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło. Rozbudowa obejmie rozbudowę do szerokości 7 m. istniejącego odcinka drogi o łącznej długości ok. 14 km. Dodatkowo w ramach inwestycji powstanie obwodnica Pilzna oraz obwodnica Brzostka, Kołaczyc i Jasła o łącznej długości ok. 21 km. Program ma zostać zrealizowany w latach 2022-2026.
Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Post: 13 paź 2017, 15:30
autor: riko
Nowe fotki od kolegi SzaLeJot z budowy Obwodnicy Sokołowa Małopolskiego.


1. DW 875 - mniejszego ronda to się chyba nie dało zrobić.

Obrazek

Obrazek

2.Obwodnica w kierunku Lublina.

Obrazek

3.Skrzyżowanie dróg.

Obrazek

4.Dalej droga nie wiem dokąd.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

5.łącznik do DP (wylot obok wjazdu na S19).

Obrazek

Obrazek

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Post: 20 paź 2017, 14:05
autor: riko
http://www.resinet.pl/aktualnosci/podka ... nicza.html
PODKARPACIE. 19 października odbyło się uroczyste otwarcie drogi w Iwoniczu, w którym uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2002R Iwonicz Wieś – Iwonicz Zdrój w km 0 +050 – 5 +234 i Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz w km 11 +360 – 12 +277 w miejscowościach Iwonicz Zdrój i Iwonicz” była realizowana przez Powiat Krośnieński w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

„Ogromnie cieszy mnie fakt, że Podkarpacie ma kolejny odcinek bardzo dobrej nawierzchni. Poprawienie infrastruktury drogowej w Powiecie Krośnieńskim jest udogodnieniem nie tylko dla jego mieszkańców, ale również dla kuracjuszy, którzy przybywają do pobliskich uzdrowisk. Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy poprzez swoją ciężką pracą i wytrwałość przyczynili się do realizacji tej inwestycji” – powiedział wicewojewoda Piotr Pilch.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 5 mln zł., z czego blisko 2,5 mln złotych to środki finansowane z rządowego Programu.Obrazek

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Post: 20 paź 2017, 22:24
autor: riko
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/27427/Pod ... ciagu-DK84
Za kwotę 4,5 mln zł firma Strabag Sp. z o.o. wyremontuje w Sanoku ulice: Lwowską, Kolejową (od km 0+000 do km 0+775) oraz Lipińskiego (od km 0+775 do km 1+758). Umowa na wykonanie tego zadania została podpisana 20 października br. Wszystkie prace zostaną wykonane do września 2018r. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W ramach zadania Wykonawca zrealizuje roboty polegających m.in. na:

- odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych
- robotach rozbiórkowych
- robotach ziemnych (wykopy, nasypy)
- odwodnieniu korpusu drogowego
- wykonaniu frezowania nawierzchni
- wykonaniu podbudów
- wykonaniu nawierzchni
- pracach wykończeniowych
- wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
- wykonaniu elementów ulic
Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Post: 21 paź 2017, 12:28
autor: riko
http://www.nowiny24.pl/strefa-biznesu/a ... ,12593168/
Zakończył się remont głównych dróg na terenie Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Inwestycja kosztowała prawie 6 milionów złotych. Od końca czerwca na terenie mieleckiej strefy ekonomicznej równolegle prowadzono dwie duże inwestycje drogowe. Remontowano ulice Wojska Polskiego i fragment Alei Kwiatkowskiego. Uwinięto się w ponad trzy miesiące. Prace remontowe przysporzyły sporo problemów kierowców, którzy codziennie dojeżdżali do pracy lub w interesach. – Przepraszam za wszystkie kłopoty, z którymi kierowcy musieli sobie radzić. Myślę jednak, że było warto, bo teraz mamy pięknie drogi, które będą służyć kierowcom przez wiele lat – mówi Zbigniew Tymuła, starosta powiatu mieleckiego.

To właśnie powiat zapewnił pokrycie 75 procent wartości inwestycji – za sprawą wkładu własnego oraz pieniędzy zewnętrznych pozyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Pozostała część kosztów pokrył mielecki magistrat. - Cieszę się z tego, że wspólnymi siłami udało nam się wykonać tak ważny remont. Jestem zadowolony z jego efektów i wierzę, że drogi służyć będą mieszkańcom przez długie, długie lata – zaznaczył starosta. Na oddanych do użytku drogach odnotowuje się największe natężenie ruchu w Mielcu. Według badań, codziennie korzysta z nich 17 tysięcy osób. Ulica Wojska Polskiego została wyremontowana na odcinku ponad półtora kilometra – w tym między innymi na mocno podziurawionym fragmencie drogi prowadzącej w kierunku mieleckiej obwodnicy. Al. Kwiatkowskiego zyskała z kolei nową nawierzchnię na odcinku od ronda wybudowanego w ubiegłym roku przy ul. Przemysłowej, do ronda przy Agencji Rozwoju Przemysłu. Koszt prac zamknął się w kwocie prawie sześciu milionów złotych.
Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Post: 21 paź 2017, 18:24
autor: riko
http://www.isanok.pl/aktualnosc/id20964 ... e-piastowe
Samorządy chcą budować drogę dwujezdniową na odcinku Miejsce Piastowe – Rymanów – Sanok. Realizacja proponowanej inwestycji drogowej spowodowałaby znaczne odciążenie dla drogi krajowej nr 28 oraz poprawiłaby dostępność komunikacyjną dla tej części regionu.
35-kilometrowa droga od Miejsca Piastowego do Sanoka miałaby poprawić komunikację w naszej części województwa. Przebieg planowanej drogi mieściłby się w tzw. "korytarzu" pomiędzy planowaną S-19, a obecną DK28 Zator-Medyka. Chodzi o uzupełnienie rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających przede wszystkim drogę ekspresową S-19 oraz stanowi alternatywę dla obwodnic Rymanowa, Beska i Zarszyna.
Inwestycja miałaby byc realizowana przez: Województwo Podkarpackie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów, powiat krośnieński i sanocki, miasto Sanok oraz gminy: Miejsce Piastowe, Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Besko, Zarszyn i Sanok. Szacunkowy koszt budowy to około 350 mln złotych.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy 35-kilometrowego odcinka łączącego Miejsce Piastowe z Sanokiem podpisano 16 października. Dokument określa zasady i warunki współpracy przy przygotowaniu inwestycji.Obrazek

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Post: 21 paź 2017, 18:42
autor: riko
http://www.isanok.pl/aktualnosc/id20865 ... ka-zdjecia
Trwa budowa obwodnicy Sanoka. Nową trasą, która ma odkorkować miasto, pojedziemy w 2019 roku.

W ramach inwestycji powstanie blisko 7 kilometrów trasy, 11 kilometrów dróg dojazdowych, skrzyżowania, łączniki, mosty, wiadukty, chodniki oraz ścieżki dla rowerzystów. Trasa będzie przebiegała po południowej stronie miasta. Zacznie się w miejscu, gdzie droga wojewódzka z Rzeszowa dochodzi do drogi 28 w zachodniej części Sanoka i będzie łączyła się z drogą 84 na Bieszczady.
Decyzja o budowie obwodnicy Sanoka zapadła w 2013 roku. Za jej budową przemawiały statystyki, z których wynika, że na dobę przez centrum miasta przejeżdża około 25 tysięcy samochodów.
Wykonawcą prac jest konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2019 r.


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Post: 28 paź 2017, 16:20
autor: riko
http://tygodniksanocki.pl/2017/10/24/sk ... obwodnica/

Skarby pod obwodnicą.

Podczas prac przy budowie obwodnicy sanockiej archeolodzy dokonali niezwykłych i cennych odkryć. Kolejne przekopywane miejsca stają się nie lada wyzwaniem, pozwalają również archeologom odpowiedzieć na pytanie, jakie ludy
i w jakim czasie zamieszkiwały tereny wokół grodu Grzegorza.

Południowa część Sanoka, okolice ulicy Działkowej, nad którą wybudowany zostanie jeden z siedmiu wiaduktów obwodnicy – w tym miejscu oraz w innych punktach obwodnicy od półtora miesiąca prowadzone są przedinwestycyjne badania archeologiczne, które mają na celu, po pierwsze, uratowanie reliktów dawnego osadnictwa przed zniszczeniem, a po drugie rozpoznanie i wzbogacenie naszej wiedzy o tym, jak wyglądało na tym terenie życie w czasach prahistorycznych, jakie i kiedy wznoszono tutaj domostwa, szczególnie w południowej części Sanoka. Tereny od lat rolnicze, niezamieszkałe. Zdaniem archeologów ostatnie pozostałości osadnictwa na tym obszarze datuje się na ok. 200-300 r. n.e.
– Przyczyn braku zainteresowania tymi terenami, na przykład we wczesnym średniowieczu, mogło być wiele: niesprzyjające warunki geograficzne, często wiejący wiatr od strony Przełęczy Karpackiej, daleko do cieków wodnych i szlaków handlowych – mówi Mirosław Mazurek, archeolog jednej z dwóch ekip Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, które na tym terenie prowadzi eksploracje badawcze.
– Owszem zdarzały się pojedyncze ślady bytowania człowieka, świadczą o tym
także znaleziska z prowadzonych na tym obszarze badań archeologicznych w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, są to tzw. Boratynki, czyli monety z czasów Jana Kazimierza, ołowiane plomby towarowe z napisem „Sanok”. Spotykamy również ślady militarne, na jednym stanowisku odnaleziono radziecki granat moździerzowy – dodaje archeolog dr Piotr Kotowicz. Archeolodzy przyznają, że oczekiwali na znaleziska z epoki wczesnego średniowiecza (tego typu jak w samym Sanoku, Trepczy i Dolinie Sanu). Jednak pod zwałami ziemi odsłonił im się zupełnie inny widok. Na obszarze blisko trzyhektarowym odkryto zabytki ruchome i ślady budynków słupowych oraz różnego rodzaju przeznaczenia jamy gospodarcze z okresu wpływów rzymskich, powiązane z osadnictwem tzw. kultury przeworskiej, której ludność zamieszkiwała te obszary przypuszczalnie w II-IV w. n.e.
– Kultura określana przez archeologów jako przeworska od miejscowości pod Rzeszowem
funkcjonowała od ok. II w. p.n.e. do V w. n.e., Około w II w. n.e. jej przedstawiciele pojawili się
w okolicach Sanoka a następnie przemieścili na tereny Słowacji, Węgier i Rumunii. Z tego okresu mamy najwięcej znalezisk, ale natrafiliśmy również na znaleziska związane z epoką brązu. W tym przypadku mówimy o okresie z 1000 r. p.n.e., a może nawet wcześniejszym – wyjaśnia Mirosław Mazurek.
Innym cennym wykopaliskiem są skorupy naczyń pochodzących z epoki kamienia, neolitu. Według archeologów ludy z tej epoki sporadycznie zapuszczały się na tereny dzisiejszego Sanoka. Praktycznie w celu wypasu sezonowego albo przy okazji przemieszczania się w stronę przełęczy górskich. Takie są hipotezy. Niewykluczone jednak, że tutaj właśnie będziemy mieli udokumentowane pierwsze ślady osady neolitycznej – nie kryje zadowolenia Piotr Kotowicz.

Obecnie prace archeologiczne skupione są w okolicach ulicy Działkowej. Na stanowiskach
o numerach 59 i 60 znaleziono najwięcej śladów z okresu wpływów rzymskich: osadę z budynkami
wzniesionymi w konstrukcji słupowej, strefę związaną z działalnością gospodarczą. Ponadto odkryto liczne fragmenty naczyń, rzadziej przedmioty żelazne. Na stanowisku o numerze 59 natrafiono też na osadę z epoki brązu.
– Do tej pory nie brałem udziału w tak szerokopłaszczyznowych badaniach archeologicznych. Umożliwia to oczywiście budowa obwodnicy, niemniej dzięki temu nasza wiedza o osadnictwie
w tej części Karpat niezwykle się wzbogaca. Prowadzone badania powierzchniowe w latach osiemdziesiątych wskazywały, że możliwe będzie natrafienie na pozostałości z epoki brązu, ale to, co do tej pory odkryliśmy, przechodzi najśmielsze oczekiwania, zwłaszcza że to jeszcze nie koniec badań – mówi Piotr Kotowicz.
Eksploracja z uwagi na prace przy obwodnicy obwarowana jest czasem, prawdopodobnie
jednak przeciągną się one aż do końca roku. Odnalezione eksponaty trafią do składnicy archeologicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
– Bez problemu będzie można wypożyczyć zbiory na czasowe wystawy do Muzeum
Historycznego w Sanoku – tłumaczy Michał Mazurek.
Na wiosnę 2018 roku przewidziana jest także międzynarodowa konferencja w Muzeum Historycznym z udziałem badaczy z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier i ośrodków w Polsce w celu przybliżenia rezultatów badań na temat ludów kultury przeworskiej zamieszkujących północne stoki Karpat.
– Liczymy, że uda się nam odkryć ślady osadnictwa Daków, którzy również zapuszczali się w te tereny. Sądząc po dotychczasowych sukcesach, istnieje duże prawdopodobieństwo – dodaje Piotr Kotowicz.

Tomek MajdoszObrazek

Obrazek

Obrazek

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Post: 05 lis 2017, 17:13
autor: riko
Nowe fotki z Tarnobrzega od kolegi ardiano.


ul.Kopernika.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Oby coś ustawili na tym rondzie bo będzie masakra.