Inwestycje Drogowe w Regionie

Informacje z całego Województwa Podkarpackiego

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 12 lis 2017, 18:21

http://www.korsokolbuszowskie.pl/wiadom ... morow-majd
Wykonawca inwestycji, wartej niemal 16 milionów złotych, rozpoczął prace na drodze krajowej nr 9 relacji Komorów - Majdan Królewski. Co zostanie zrobione w tym roku?
W ramach prac nowy asfalt pojawi się na 3,5-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 9. Jeszcze w tym roku zostaną przebudowane i utwardzone pobocza, będzie także wykonana warstwa wiążąca i ścieralna na całej szerokości drogi. Koszt tych robót wyniesie 5 mln zł.

Pozostałe prace zostaną wykonane w roku 2018. Wtedy firma wybuduje brakujące fragmenty chodnika oraz kanał technologiczny na całej długości drogi przeznaczonej do remontu. Przebudowane zostanie istniejące odwodnienie traktu. Wykonawca zabezpieczy też kolidujące urządzenia i sieć istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 16 mln zł.

Ile aut?

Według Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 roku na odcinku Majdan Królewski – Kolbuszowa poruszało się 8 575 pojazdów na dobę.

Obrazek


http://www.korsokolbuszowskie.pl/wiadom ... ojewodzkie
Tak długo wyczekiwana inwestycja powinna ucieszyć mieszkańców Dzikowca i Osiej Góry. Czy jednak tak się stanie?

Umowa dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk, od końca obwodnicy Weryni do początku obwodnicy Sokołowa Małopolskiego została podpisana w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej 1 czerwca tego roku.
Wartość inwestycji szacowana jest na prawie 35 milionów złotych. Zakres prac obejmuje przebudowę ponad 18-kilometrowego odcinka pomiędzy Kolbuszową a Sokołowem Małopolskim, a dokładnie fragmentu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowości: Dzikowiec, Osia Góra, Krzaki Wolskie, Poręby Raniżowskie, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Zmysłów oraz Turza. Planowany termin oddania zmodernizowanej drogi to lipiec 2018 r.

Potrzebna gminna pomoc.

Choć zakres inwestycji przewiduje nie tylko remont jezdni i utwardzenie poboczy, ale także budowę chodników i ścieżek rowerowych, to jednak w tej kwestii województwo oczekuje zdecydowanego zaangażowania ze strony samorządów gminnych. Na ostatniej sesji Rady Gminy w Dzikowcu (10 października) Józef Tęcza, zastępca wójta gminy, przedstawił pismo dotyczące budowy chodników przy drogach wojewódzkich, które skierował Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Jak wynika z treści dokumentu, w związku z planowanymi przez województwo inwestycjami na rok 2018, tj. remontów, przebudowy dróg, budowy chodników, itp., gmina może wystąpić z analizą jej potrzeb w tym zakresie. Taki wniosek samorząd powinien przesłać do końca października. - Województwo podkarpackie w 2018 roku zabezpieczy maksymalnej 170 tys. złotych na każde zadanie, przy czym będzie to maksymalne 60 proc. wartości danej inwestycji – przytaczał Józef Tęcza podczas sesji treść pisma, jakie wpłynęło do gminy.

Jak zaznaczono, we wnioskach powinien znaleźć się zakres rzeczowy zadania możliwy do zrealizowania z posiadanych funduszy z budżetu gminy oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, z którym gmina powinna zawrzeć w tej sprawie porozumienie. Dofinansowanie tego zadania ze strony województwa to wspomniane już wcześniej 60 proc. co oznacza, że wnioskodawca (gmina) pokryje ze swojej kasy nie mniej niż 40 proc. kosztów. Termin przedłożenia zakresów rzeczowych przypada 31 grudnia.


Obrazek
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4786
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 14 lis 2017, 20:09

Fotki od czaro13 z przebudowy drogi DK-9 między Majdanem Królewskim a Komorowem.


Kilka zdjęć z przejazdu remontowanym odcinkiem DK9 między Majdanem Królewskim a Komorowem. Był to najbardziej zniszczony odcinek DK9, oczywiście poza tym pozaklasowym na terenie Radomia. Na remontowanym odcinku poszerzają drogę poprzez dobudowanie utwardzonych poboczy, wierzchnia warstwa jest sfrezowana. Niestety nie wygląda na to by mieli zamiar wzmacniania podbudowy, a pozostawione warstwy mają liczne ubytki i byle jakie nakładki i uzupełnienia (co widać na zdjęciach). Nawet jeśli położą siatkę przed masowaniem nie wiem na jak długo to wystarczy.

1.

Obrazek

2.Tu widać ubytki.

Obrazek

3.Poszerzanie poboczy.

Obrazek

4.Stare byle jakie łaty.

Obrazek

5.Odcinek za wiaduktem.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Ja nie wiem wiecznie wymyślą te remonty w jesieni lub przed zimą,zamiast robić asfalt w lecie.Ciekawe co ich to wyasfaltowanie pomoże?
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4786
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 15 lis 2017, 17:29

http://www.resinet.pl/aktualnosci/podka ... zowie.html
PODKARPACIE. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad remontuje bądź buduje blisko 891 km dróg. Jakich dróg możemy spodziewać się w przyszłości oraz gdzie natrafimy na roboty drogowe, o tym w niniejszym artykule.

Kierunki rozwoju GDDKiA w Rzeszowie.

GDDKiA posiada aktualnie cztery kierunki transportowe, które stanowią największy priorytet i należy je rozwijać. Najważniejszym z nich jest kierunek zachodnio-wschodni, który zamyka autostrada A4 umożliwiając dojazd na Ukrainę, kolejnym kierunkiem jest północ-południe, czyli połączenie Skandynawii z Morzem Czarnym i Adriatykiem w ramach budowy Via Carpatia.

Kolejny kurs rozwoju ma na celu połączenie centralnej Polski z Ukrainą. Ostatnim kierunkiem rozwoju jest połączenie Kielc, Tarnowa, Pilzna, Jasła, Krosna i Sanoka z Ukrainą przez przejście w Krościenku i Barwinku i wiąże się to z remontami DK 73, 28, 84 i 19.

Via Carpatia.

W skład inwestycji PBDK wchodzi siedem projektów, które łącznie zakładają remont bądź budowę 210 km dróg ekspresowych, 27 km obwodnic a szacowany koszt wszystkich inwestycji wynosi ok. 15 mld.

Pierwszy z projektów wiąże się z budową odcinka S19 na trasie Lasy Janowskie – Sokołów Młp. Aktualnie zadanie jest w fazie przetargu, a szacowany koszt budowy wynosi 2,2 mld zł. Długość drogi to 53,8 km.

Kolejne dwa projekty są również częścią Via Carpatia i wiążą się z budową odcinka Rzeszów Płd – Babica, który obecnie jest w fazie przygotowania, i zakłada budowę 10 km odcinka o wartości 1,2 mld zł. Najdłuższy z remontowanych odcinków to trasa S-19 Babica – Barwinek. Długość tego odcinka wynosi 80 km, a całkowita wartość inwestycji sięga 7,7 mld zł.

Budowa odcinka S19 Rzeszów Płd – Barwinek zakłada przebudowę 85 km drogi. Projekt zakłada budowę 4 tuneli, o łącznej długości 6 km, 47 estakad oraz 8 węzłów drogowych. W związku z inwestycją przewiduje się wyburzenie 180 budynków, w tym 102 mieszkalnych. Ze względu na długość odcinka projekt podzielono na 5 odcinków:

Rzeszów Płd. – Babica, 10,3 km
Babica –Domaradz, 23,3 km
Domaradz – Miejsce Piastowe, 22,7 km
Miejsce Piastowe – Dukla, 10,4 km
Dukla – Barwinek, 18, 4 km

„W tej chwili najważniejsza dla rozwoju regionu jest inwestycja w drogę ekspresową S-19, która ma być częścią korytarza transportowego Via Carpatia. To jest inwestycja polskiego rządu, która do 2025 roku ma zostać zakończona. To jest bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców regionu” – wyjaśnia wicemarszałek Bogdan Romaniuk podczas II Podkarpackiego Forum Drogowego.

Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

Czwartą remontowaną drogą będzie S74 Opatów – Nisko. Zadanie aktualnie jest w fazie przerwanego przygotowania. Odcinek drogi, który podlega projektowi sięga 71 km, a jego koszt wyniesie 3,2 mln zł.

Kolejną inwestycją jest trwająca budowa długo oczekiwanej obwodnicy Sanoka. Rozpoczęcie robót nastąpiło w sierpniu 2017 r., natomiast zakończenie prac planowane jest na maj 2019 roku. Wartość projektu to ponad 200 mln zł. Odcinek o długości 6,7 km postanie zaopatrzony w 4 skrzyżowania i 17 obiektów inżynierskich.

Do 2021 roku ma powstać obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu Drogi Krajowej 77. W ramach inwestycji remontowany jest odcinek o długości blisko 15 km., a szacowana wartość przedsięwzięcia sięga kwoty 280 mln zł.

W ramach PBDK powstanie obwodnica Łańcuta o długości 5,8 km. Szacowany koszt inwestycji to ok. 117 mln zł. Aktualnie zadanie jest na etapie przetargu. GDDKiA planuje podpisać umowę rozpoczynającą remont w czerwcu 2018 roku.

Dodatkowe projekty GDDKiA.

Jedna z inwestycji finansowanych z budżetu państwa w 2017 r. będzie przebudowa odcinka Przemyśl – Medyka. Zadanie jest na etapie planowania ogłoszenia przetargu na realizacje w grudniu 2017 roku. Remont dotyczy 7 km odcinka.

Zostanie również rozbudowana droga krajowa nr 73 wraz z budową obwodnic w Pilznie, Brzostce, Kołaczycach i Jaśle. Mowa o odcinku Pilzno – Jasło o długości 35 km.riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4786
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 15 lis 2017, 17:45

http://supernowosci24.pl/obwodnica-coraz-blizej/
TARNOBRZEG. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Tarnobrzega został ogłoszony. Inwestycja warta prawie 50 mln zł będzie w 85 proc. sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Na obwodnicę Tarnobrzega, mieszkańcy miasta czekają od lat. Najpierw walczono o pieniądze na inwestycję, potem o trasę, jaką ma przebiegać droga obwodowa. Ostatecznie, po kilku przygotowanych przez biuro projektowe propozycjach, udało się dojść do konsensusu. Z mapy miasta zniknie co prawda część ogródków działkowych i kilka prywatnych posesji, ale i tak rozwiązanie to uznano za najbardziej korzystne.
Koszt budowy obwodnicy to prawie 50 mln zł. Dofinansowanie, które otrzyma miasto, wyniesie ponad 42,4 mln zł. Na składanie ofert przetargowych firmy mają czas do 21 grudnia.
Tarnobrzeska droga obwodowa będzie mieć około 9 km i ma przebiegać w ciągu dróg wojewódzkich nr 871 i 723, w większości gruntami miejskimi i przez teren ogrodów działkowych. Projekt przewiduje m.in. budowę chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowych lub przebudowywanych skrzyżowaniach. W ramach realizacji projektu powstaną także drogi serwisowe, nowe sygnalizacje świetlne, a w wyznaczonych miejscach staną ekrany akustyczne.riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4786
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: LukaszRogala » 16 lis 2017, 11:40

Ktoś się orientuje czy oni mówią o okrojeniu tych działek w Tarnobrzegu przy Św. Barbary?
Jeżeli tak to faktycznie DŁUUUUGO się do tego zabierają. :D
Awatar użytkownika
LukaszRogala
Bywalec+
Bywalec+
 
Posty: 111
Na forum od: 22 lip 2015, 6:39
Lokalizacja: Warszawa/Rzeszów

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 19 lis 2017, 16:25

Nowe fotki od kolegi vader696.


Przebudowa mostu na Sanie koło Rzuchowa.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4786
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 25 lis 2017, 17:26

Nowe fotki z Krosna od kolegi kacper 2101.


ul.Zielona.

Obrazek

Obrazek

Obrazek
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4786
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 27 lis 2017, 17:46

http://www.nowiny24.pl/motofakty/aktual ... ,12713054/
Remontowane będą ulice Lwowska i Kolejowa oraz Lipińskiego. Wykonawcą prac, o wartości 4,5 mln zł, jest firma Strabag. - W ramach zadania zostanie wyremontowana nawierzchnia ulic i chodników oraz wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe ulic - informuje Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ub. tygodniu rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze na ul. Lipińskiego.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które będą towarzyszyć prowadzeniu inwestycji. - Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu: zwężenia jezdni oraz ruch wahadłowy, który wprowadzony zostanie na czas czyszczenia i remontu kanalizacji deszczowej - informuje Joanna Rarus. Utrudnienia potrwają przez kilka miesięcy. Zakończenie remontu planowane jest na koniec sierpnia 2018 roku. - Organizacja ruchu będzie się jednak zmieniać w zależności od wykonywanych robót - tłumaczy Joanna Rarus. - Prosimy kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy, zwłaszcza w miejscu prowadzenia robót oraz o zwracanie uwagi na oznakowanie ulic.riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4786
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 28 lis 2017, 19:39

Nowe fotki od czaro13.


Remont drogi DK9 między Majdanem Królewskim a Komorowem. Dziś masowanie odcinka bliżej Majdanu. Jakość słaba, ale wybaczcie było pod słońce.


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4786
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 30 lis 2017, 18:29

http://supernowosci24.pl/jeden-zburzyli-drugi-buduja/
GORZYCE. Ponad 18,5 miliona złotych będzie kosztowała budowa mostu przez rzekę Łęg w ciągu drogi krajowej 77 w miejscowości Gorzyce.

Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu. Zostały już wykonane objazdy i most tymczasowy o długości 85 metrów. Nowa przeprawa jest przygotowana na przyjęcie ruchu ciężarowego i osobowego. Będą z niej korzystali także rowerzyści i piesi.
- Obecnie trwa demontaż dawnego mostu, w jego miejsce powstanie nowy o długości 117 m, szerokości 13 m, nośności 50 ton. Po obu stronach mostu będą wybudowane chodniki dla pieszych – informuje Monika Zając z Urzędu Gminy w Gorzycach.
Inwestycja realizowana jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie. Nowy most zgodnie z harmonogramem prac powinien zostać oddany z końcem września przyszłego roku.


Obrazek

Obecnie trwa demontaż dawnego mostu. Fot. Bogdan Myśliwiec
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4786
Na forum od: 04 lut 2015, 14:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

PoprzedniaNastępna

Wróć do Region

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość