Inwestycje Drogowe w Regionie

Informacje z całego Województwa Podkarpackiego

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 03 sty 2017, 14:30

http://supernowosci24.pl/tragiczne-ulic ... emyslowej/
Tragiczne ulice w dzielnicy przemysłowej.


KOLBUSZOWA. Stan dróg na terenie dzielnicy przemysłowej, która powinna być wizytówką miasta, woła o pomstę do nieba.

Chodzi o teren zlokalizowany w rejonie ulic: Wiktora, Rzeszowskiej, Handlowej, Towarowej i Kolejowej. To tam skoncentrowany jest miejscowy biznes.
- Pamiętajmy, że to są tereny reprezentacyjne. One wymagają specjalnej pieczy ze strony samorządu. Tam są firmy, przyjeżdżają inwestorzy, decyduje się wiele ważnych spraw dla lokalnej społeczności. Tymczasem ulice są tam w tragicznym stanie. Można wjechać samochodem w… 20-centymetrowe wyrwy. Dosłownie! Dlatego remont tych dróg, choćby taki doraźny, jest konieczny – przekonuje Michał Karkut, sołtys Kolbuszowej Górnej.
Burmistrz Jan Zuba zapewnia, że dzielnica przemysłowa jest jego oczkiem w głowie: – Jesteśmy na ukończeniu dokumentacji dotyczącej przebudowy kanalizacji i modernizacji ulic w tym rejonie. W pierwszym półroczu b.r. składamy wniosek o dofinansowanie tych prac. Ich fizyczną realizację przewidujemy na lata 2018-19 – informuje burmistrz Zuba.
W planach jest również budowa małej obwodnicy dzielnicy przemysłowej. Chodzi o przedłużenie ul. ks. Ruczki, połączenie jej z ul. Wiktora i dalej z drogą krajową nr 9.ObrazekTak wygląda dzielnica przemysłowa Kolbuszowej, a dokładniej – ul. Handlowa. Fot. Paweł Galek.
riko
Moderator
 
Posty: 2985
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 03 sty 2017, 14:46

http://www.resinet.pl/aktualnosci/podka ... -roku.html
Kluczowe inwestycje na Podkarpaciu w 2017 roku


RZESZÓW. 29 grudnia, podczas Sejmiku województwa podkarpackiego, przyjęty został budżet na bieżący rok. Jakie wydatki zaplanowano?

Dochody to ponad 1,2 mld zł. Wydatki natomiast stanowią ponad 1,3 mld zł. Deficyt oszacowano na ponad 60 mln zł. Najważniejsze projekty, jakie są zamierzone w uchwale budżetowej to zakup taboru kolejowego oraz realizacja obwodnic Strzyżowa i Mielca.

„ZA” budżetem było 21 radnych. Pozytywnie zagłosowali wszyscy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. „Przeciw” było 9 głosujących, w tym reprezentanci Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od głosu wstrzymała się jedna osoba.

Dochody województwa w 2017 roku to 1 mld 258 mln złotych. Wydatki przewidziane na 2017 rok zostały zapisane w wysokości 1 mld 319 mln złotych. Z tego na inwestycje zostanie przeznaczonych 733 mln złotych, czyli 56 procent budżetu.

Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2030 przeznaczono w budżecie na 2017 rok kwotę 678,6 mln zł. Ważniejsze z tych inwestycji to:
-realizacja 30 inwestycji drogowych na kwotę 351,2 mln zł,
-realizacja 10 inwestycji melioracyjnych na kwotę 66,3 mln zł,
-realizacja i utrzymanie projektów informatycznych na kwotę 105,8 mln zł,
-zakup i modernizacja pojazdów szynowych – 135,7 mln zł,
-dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP – 9,7 mln zł.

Wśród tych inwestycji do realizacji w 2017 roku są:
-zakup taboru kolejowego na kwotę 183,5 mln zł , w tym 2017 r na kwotę – 126,5 mln zł,
-Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) na kwotę 149 mln zł , w tym 2017 r na kwotę 100,3 mln zł,
-Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988) na kwotę 145 mln zł , w tym 2017 na kwotę 14,2 mln zł,
-Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej na kwotę 86,8 mln zł , w tym 2017 na kwotę 33,6 mln zł,
-Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca na kwotę 82,4 mln zł , w tym 2017 na kwotę 17 mln zł,
-Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka na kwotę 80 mln zł , w tym 2017 na kwotę 33 mln zł,
-Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk Wisłoka na kwotę 52,6 mln zł , w tym 2017 na kwotę 25,8 mln zł,
-Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski Wisłoka na kwotę 50 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 20 mln zł,
-Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga Wisłoka na kwotę 42 mln zł, w tym 2017 na kwotę 16 mln zł,
-Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na kwotę 40 mln zł, w tym 2017 na kwotę 18 mln zł.
Z kolei na inwestycje jednoroczne w budżecie przewidziano kwotę 54,7 mln zł. Ważniejsze z nich to:

-rezerwa celowa na zakup akcji i udziałów Uzdrowisk: Rymanów SA i Horyniec Sp. z o.o. – 8,6 mln zł,

-rozbudowa dróg wojewódzkich, skrzyżowań, przebudowa mostów, budowa ronda, budowa chodników i zatok, regulacji stanów prawnych gruntów oraz zakup i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu – 11 mln zł,

-zadania z zakresu ochrony zdrowia – 6,2 mln zł,

-dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 4,2 mln zł.
riko
Moderator
 
Posty: 2985
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 12 sty 2017, 17:24

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... owej-debie


II etap rozbudowy ul. Kościuszki w Nowej Dębie.

NOWA DĘBA, POWIAT TARNOBRZESKI. Ewa Leniart wojewoda podkarpacki zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Projekt złożony przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu na rozbudowę kolejnego II odcinka drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Nowej Dębie otrzymał bardzo wysoką - szóstą pozycję, na 12 zakwalifikowanych projektów.
Kolejny etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1127R ulicy Kościuszki w Nowej Dębie obejmie odcinek 510 m. Deklarowana kwota dofinansowania wynosi 599.500,00 przy deklarowanej kwocie środków własnych 599,500 000. Ogółem wartość projektu wynosi 1 mln. 199 tysięcy.
Użytkownicy ulicy Kościuszki w Nowej Dębie korzystają już z wyremontowanego odcinka w ramach I etapu przebudowy. Remont objął odcinek 554 metrów od torów kolejowych w kierunku strefy ekonomicznej objął wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 2 cm, ułożenie geosiatki; wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5 cm; wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm; wykonanie zatok parkingowych o nawierzchni z betonu asfaltowego; wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm; wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z betonu asfaltowego; wykonanie jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm.
W ramach zadania wykonano odwodnienia drogi, wymieniono istniejące oświetlenie uliczne. Wykonano także elementy bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome i pionowe. Wartość zadania wyniosła 561 817,22 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 288 903,00 zł.
riko
Moderator
 
Posty: 2985
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 13 sty 2017, 15:54

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... odleglosci
Krosno przygotowuje się do rozbudowy ulicy Niepodległości.

Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg na wykonanie jej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W ramach przyszłej inwestycji rozbudowana ma zostać ul. Niepodległości - od skrzyżowania z ul. Walslebena, do skrzyżowania z ul. Czajkowskiego. Projekt ma obejmować również powstanie rond. I wreszcie budowę mostu nad rzeką Lubatówka i przebudową odcinka wału przeciwpowodziowego.

Termin składania ofert mija 20 stycznia.
riko
Moderator
 
Posty: 2985
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 16 sty 2017, 16:40

http://supernowosci24.pl/dyskutowali-o- ... obwodnicy/
Dyskutowali o zmianach w koncepcji obwodnicy.

ŁAŃCUT. Przetarg na wykonawcę obwodnicy dla miasta zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Budowa obwodnicy dla Łańcuta to długo wyczekiwana inwestycja. Szacunkowy koszt to 117 milionów zł. Jedną ze zmian w koncepcji są dwa pasy ruchu, a nie cztery. Zmiany te wywołały dyskusję podczas posiedzenia komisji Rady Miasta radnych z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
- Ze względu na budowę autostrady i rozłożenie ruchu, który w części tranzytowej oraz ciężarowej został przeniesiony na autostradę, musiała nastąpić pewna optymalizacja rozwiązań tego, co zostało zaprojektowane – mówił Wiesław Sowa, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
- Chcemy, aby wszystkie drogi serwisowe, które były projektowane na tamtym etapie, były wykonane i utrzymane w podobnym układzie, zostawiając sobie furtkę, aby można było w przyszłości tę drogę rozbudować do czterech pasów. Na dziś przekrój jest zawężany ze względu na to, że ruch rozkłada się tak, a nie inaczej, koszty zostały zminimalizowane – dodał Sowa.
Wedle nowej koncepcji, poza dwoma pasami ruchu będzie także sześć rond. Powstaną też chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe. W trakcie dyskusji podczas komisji Rady Miasta padały pytania m.in. o przejścia podziemne, o skomunikowanie ze służbami ratunkowymi dla południowej części miasta.
Joanna Rupar, zastępca burmistrza Łańcuta, zwróciła uwagę, iż drogi miejskie zostaną sprowadzone do dróg serwisowych, których utrzymanie zostanie przekazane odpowiednim samorządom. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że droga musi być przebudowana. Nie ma chodników, przystanków, całej infrastruktury towarzyszącej. My i mieszkańcy oczekujemy przebudowy – mówiła Joanna Rupar.
riko
Moderator
 
Posty: 2985
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW

Poprzednia

Wróć do Region

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość