Inwestycje Drogowe w Regionie

Informacje z całego Województwa Podkarpackiego

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 03 sty 2017, 14:30

http://supernowosci24.pl/tragiczne-ulic ... emyslowej/
Tragiczne ulice w dzielnicy przemysłowej.


KOLBUSZOWA. Stan dróg na terenie dzielnicy przemysłowej, która powinna być wizytówką miasta, woła o pomstę do nieba.

Chodzi o teren zlokalizowany w rejonie ulic: Wiktora, Rzeszowskiej, Handlowej, Towarowej i Kolejowej. To tam skoncentrowany jest miejscowy biznes.
- Pamiętajmy, że to są tereny reprezentacyjne. One wymagają specjalnej pieczy ze strony samorządu. Tam są firmy, przyjeżdżają inwestorzy, decyduje się wiele ważnych spraw dla lokalnej społeczności. Tymczasem ulice są tam w tragicznym stanie. Można wjechać samochodem w… 20-centymetrowe wyrwy. Dosłownie! Dlatego remont tych dróg, choćby taki doraźny, jest konieczny – przekonuje Michał Karkut, sołtys Kolbuszowej Górnej.
Burmistrz Jan Zuba zapewnia, że dzielnica przemysłowa jest jego oczkiem w głowie: – Jesteśmy na ukończeniu dokumentacji dotyczącej przebudowy kanalizacji i modernizacji ulic w tym rejonie. W pierwszym półroczu b.r. składamy wniosek o dofinansowanie tych prac. Ich fizyczną realizację przewidujemy na lata 2018-19 – informuje burmistrz Zuba.
W planach jest również budowa małej obwodnicy dzielnicy przemysłowej. Chodzi o przedłużenie ul. ks. Ruczki, połączenie jej z ul. Wiktora i dalej z drogą krajową nr 9.ObrazekTak wygląda dzielnica przemysłowa Kolbuszowej, a dokładniej – ul. Handlowa. Fot. Paweł Galek.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4689
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 03 sty 2017, 14:46

http://www.resinet.pl/aktualnosci/podka ... -roku.html
Kluczowe inwestycje na Podkarpaciu w 2017 roku


RZESZÓW. 29 grudnia, podczas Sejmiku województwa podkarpackiego, przyjęty został budżet na bieżący rok. Jakie wydatki zaplanowano?

Dochody to ponad 1,2 mld zł. Wydatki natomiast stanowią ponad 1,3 mld zł. Deficyt oszacowano na ponad 60 mln zł. Najważniejsze projekty, jakie są zamierzone w uchwale budżetowej to zakup taboru kolejowego oraz realizacja obwodnic Strzyżowa i Mielca.

„ZA” budżetem było 21 radnych. Pozytywnie zagłosowali wszyscy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. „Przeciw” było 9 głosujących, w tym reprezentanci Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od głosu wstrzymała się jedna osoba.

Dochody województwa w 2017 roku to 1 mld 258 mln złotych. Wydatki przewidziane na 2017 rok zostały zapisane w wysokości 1 mld 319 mln złotych. Z tego na inwestycje zostanie przeznaczonych 733 mln złotych, czyli 56 procent budżetu.

Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2030 przeznaczono w budżecie na 2017 rok kwotę 678,6 mln zł. Ważniejsze z tych inwestycji to:
-realizacja 30 inwestycji drogowych na kwotę 351,2 mln zł,
-realizacja 10 inwestycji melioracyjnych na kwotę 66,3 mln zł,
-realizacja i utrzymanie projektów informatycznych na kwotę 105,8 mln zł,
-zakup i modernizacja pojazdów szynowych – 135,7 mln zł,
-dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP – 9,7 mln zł.

Wśród tych inwestycji do realizacji w 2017 roku są:
-zakup taboru kolejowego na kwotę 183,5 mln zł , w tym 2017 r na kwotę – 126,5 mln zł,
-Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) na kwotę 149 mln zł , w tym 2017 r na kwotę 100,3 mln zł,
-Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988) na kwotę 145 mln zł , w tym 2017 na kwotę 14,2 mln zł,
-Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej na kwotę 86,8 mln zł , w tym 2017 na kwotę 33,6 mln zł,
-Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca na kwotę 82,4 mln zł , w tym 2017 na kwotę 17 mln zł,
-Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka na kwotę 80 mln zł , w tym 2017 na kwotę 33 mln zł,
-Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk Wisłoka na kwotę 52,6 mln zł , w tym 2017 na kwotę 25,8 mln zł,
-Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski Wisłoka na kwotę 50 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 20 mln zł,
-Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga Wisłoka na kwotę 42 mln zł, w tym 2017 na kwotę 16 mln zł,
-Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na kwotę 40 mln zł, w tym 2017 na kwotę 18 mln zł.
Z kolei na inwestycje jednoroczne w budżecie przewidziano kwotę 54,7 mln zł. Ważniejsze z nich to:

-rezerwa celowa na zakup akcji i udziałów Uzdrowisk: Rymanów SA i Horyniec Sp. z o.o. – 8,6 mln zł,

-rozbudowa dróg wojewódzkich, skrzyżowań, przebudowa mostów, budowa ronda, budowa chodników i zatok, regulacji stanów prawnych gruntów oraz zakup i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu – 11 mln zł,

-zadania z zakresu ochrony zdrowia – 6,2 mln zł,

-dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 4,2 mln zł.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4689
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 12 sty 2017, 17:24

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... owej-debie


II etap rozbudowy ul. Kościuszki w Nowej Dębie.

NOWA DĘBA, POWIAT TARNOBRZESKI. Ewa Leniart wojewoda podkarpacki zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Projekt złożony przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu na rozbudowę kolejnego II odcinka drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Nowej Dębie otrzymał bardzo wysoką - szóstą pozycję, na 12 zakwalifikowanych projektów.
Kolejny etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1127R ulicy Kościuszki w Nowej Dębie obejmie odcinek 510 m. Deklarowana kwota dofinansowania wynosi 599.500,00 przy deklarowanej kwocie środków własnych 599,500 000. Ogółem wartość projektu wynosi 1 mln. 199 tysięcy.
Użytkownicy ulicy Kościuszki w Nowej Dębie korzystają już z wyremontowanego odcinka w ramach I etapu przebudowy. Remont objął odcinek 554 metrów od torów kolejowych w kierunku strefy ekonomicznej objął wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 2 cm, ułożenie geosiatki; wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5 cm; wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm; wykonanie zatok parkingowych o nawierzchni z betonu asfaltowego; wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm; wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z betonu asfaltowego; wykonanie jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm.
W ramach zadania wykonano odwodnienia drogi, wymieniono istniejące oświetlenie uliczne. Wykonano także elementy bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome i pionowe. Wartość zadania wyniosła 561 817,22 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 288 903,00 zł.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4689
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 13 sty 2017, 15:54

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... odleglosci
Krosno przygotowuje się do rozbudowy ulicy Niepodległości.

Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg na wykonanie jej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W ramach przyszłej inwestycji rozbudowana ma zostać ul. Niepodległości - od skrzyżowania z ul. Walslebena, do skrzyżowania z ul. Czajkowskiego. Projekt ma obejmować również powstanie rond. I wreszcie budowę mostu nad rzeką Lubatówka i przebudową odcinka wału przeciwpowodziowego.

Termin składania ofert mija 20 stycznia.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4689
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 16 sty 2017, 16:40

http://supernowosci24.pl/dyskutowali-o- ... obwodnicy/
Dyskutowali o zmianach w koncepcji obwodnicy.

ŁAŃCUT. Przetarg na wykonawcę obwodnicy dla miasta zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Budowa obwodnicy dla Łańcuta to długo wyczekiwana inwestycja. Szacunkowy koszt to 117 milionów zł. Jedną ze zmian w koncepcji są dwa pasy ruchu, a nie cztery. Zmiany te wywołały dyskusję podczas posiedzenia komisji Rady Miasta radnych z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
- Ze względu na budowę autostrady i rozłożenie ruchu, który w części tranzytowej oraz ciężarowej został przeniesiony na autostradę, musiała nastąpić pewna optymalizacja rozwiązań tego, co zostało zaprojektowane – mówił Wiesław Sowa, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
- Chcemy, aby wszystkie drogi serwisowe, które były projektowane na tamtym etapie, były wykonane i utrzymane w podobnym układzie, zostawiając sobie furtkę, aby można było w przyszłości tę drogę rozbudować do czterech pasów. Na dziś przekrój jest zawężany ze względu na to, że ruch rozkłada się tak, a nie inaczej, koszty zostały zminimalizowane – dodał Sowa.
Wedle nowej koncepcji, poza dwoma pasami ruchu będzie także sześć rond. Powstaną też chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe. W trakcie dyskusji podczas komisji Rady Miasta padały pytania m.in. o przejścia podziemne, o skomunikowanie ze służbami ratunkowymi dla południowej części miasta.
Joanna Rupar, zastępca burmistrza Łańcuta, zwróciła uwagę, iż drogi miejskie zostaną sprowadzone do dróg serwisowych, których utrzymanie zostanie przekazane odpowiednim samorządom. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że droga musi być przebudowana. Nie ma chodników, przystanków, całej infrastruktury towarzyszącej. My i mieszkańcy oczekujemy przebudowy – mówiła Joanna Rupar.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4689
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 29 sty 2017, 10:10

http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/lancu ... ,11737860/
Pechowy wiadukt w Białobrzegach znowu zamknięty.

Drogowcy w środku zimy rozpoczęli budowę chodnika i zamknęli wiadukt w Białobrzegach. Zalecany przez nich objazd jest 11 kilometrów dalej.

Wiadukt biegnący nad autostradą A4 to zdaniem okolicznych mieszkańców pechowa inwestycja. Przysparza on im sporych problemów. Tym razem jest zamknięty od 28 grudnia. Kierowcy, którzy chcą dostać się z lewej strony Białobrzegów do centrum gminy, muszą korzystać z objazdu. Ten zalecany przez drogowców znajduje się w Budach Łańcuckich, czyli 11 kilometrów dalej. Chodnika domagali się sami mieszkańcy, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - projektując wiadukt - nie przewidziała, że będą z niego korzystać również piesi. Tymczasem Białobrzegi podzielone są przez Wisłok i autostradę A4. Mieszkańcy lewej strony, aby się dostać do centrum, muszą pokonać wspomniany wiadukt. Po interwencjach mieszkańców, wójta Białobrzegów i starosty łańcuckiego GDDKiA zdecydowała się na budowę chodnika. Termin rozpoczęcia inwestycji wprawił mieszkańców w zdumienie. - Budowlańcy zamknęli wiadukt i rozpoczęli prace 28 grudnia. Po kilku dniach warunki atmosferyczne się popsuły i zeszli z budowy, ale wiadukt został zamknięty dla kierowców - mówi Zofia Nykiel, sołtys miejscowości Białobrzegi Lewe. - To jakieś kuriozum. Wcześniej z wiaduktu nie mogli korzystać piesi, a teraz piesi chodzą, a dla kierowców jest on zamknięty. Kto w środku zimy decyduje się na takie roboty? Na szczęście, przejazd między dwiema drogami serwisowymi utwardziliśmy kamieniem i można ominąć wiadukt, nadkładając tylko dwa kilometry - dodaje sołtys. Na wysłane do GDDKiA pytania w tej sprawie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jednak w mediach pojawiły się wyjaśnienia inwestora, który twierdził, że wstrzymanie robót jest wynikiem panujących warunków atmosferycznych. Jeśli tylko temperatura będzie wyższa i pogoda pozwoli na kontynuowanie prac, wykonawca niezwłocznie przystąpi do robót.

Obrazek


Obrazek


Obrazek
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4689
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 08 lut 2017, 13:12

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... -rzeszowie
Dotacje na dwa projekty drogowe w Rzeszowie.

Mówi się, że infrastruktura transportowa jest krwioobiegiem gospodarki. I to prawda, bo dokąd trudno dotrzeć, tam nie ma rozwoju. Nowe drogi to impuls gospodarczy zarówno w skali regionu, jak i poszczególnych gmin. Zwiększa się ich dostępność komunikacyjna – co wpływa na konkurencyjność – oraz mobilność społeczeństwa – co z kolei może powodować ożywienie na lokalnym rynku pracy - zaznaczył minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Tylko w ramach dodatkowych funduszy dla Polski Wschodniej – wdrażanych w POPW – na wsparcie inwestycji transportowych (drogi, kolej, transport miejski) przeznaczono ponad 5 mld zł, z czego ponad 2 mld zł na budowę i rozbudowę dróg, które lepiej skomunikują miasta wojewódzkie i otaczające je gminy między sobą.
- Rozwój sieci transportowej w makroregionie to bezsprzecznie zachęta dla inwestorów by tutaj lokowali swoje przedsięwzięcia, to rozwój i wzrost zatrudnienia w wielu dziedzinach gospodarki – powiedział wicepremier. - Nie mniej ważne jest także większe bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz wyższy komfort podróżowania.
Ponad połowa środków zarezerwowanych na projekty drogowe została już zakontraktowana. W 2016 r. podpisano z samorządami Polski Wschodniej 14 umów o dofinansowanie na kwotę 1,2 mld zł. W rozstrzygniętym na początku lutego naborze wybrano 6 kolejnych inwestycji, które otrzymają wsparcie z POPW.
Dofinansowane w tym konkursie projekty, polegające na budowie nowych i przebudowie istniejących dróg, zlokalizowane są w województwach: podkarpackim (rozbudowa drogi krajowej 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie), podlaskim (Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna oraz Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl) i świętokrzyskim (Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny oraz Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73).
- Projekty usprawnią dojazdy do pracy oraz zwiększą dostępność do regionalnych centrów gospodarczych. Przyniosą zatem korzyści zarówno mieszkańcom Polski Wschodniej, jak i przedsiębiorcom. Dzięki efektywnie zainwestowanym funduszom z programu Polska Wschodnia wzrośnie także atrakcyjność gospodarcza i turystyczna makroregionu – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. - Wsparcie inwestycji transportowych w Polsce Wschodniej to jeden z naszych priorytetów, dlatego nie zwalniamy tempa i jeszcze w tym miesiącu rozpoczniemy przyjmowanie wniosków w kolejnym naborze projektów drogowych. Do rozdysponowania będzie 400 mln zł.
Samorządy będą mogły składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 28 lutego do 27 kwietnia 2017 r.

http://www.nowiny24.pl/strefa-biznesu/a ... ,11770294/
51 mln zł na rozbudowę dróg wylotywych z Rzeszowa na Tyczyn i Krosno.

Z Programu Polska Wschodnia 51 mln zł dofinansowania przyznano na dwie rozbudowy dróg. DK 19 w Rzeszowie, w kierunku na Boguchwałę i Krosno oraz DW 878 Rzeszów - Tyczyn. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że rozstrzygnięto drugi konkurs dotyczący wsparcia infrastruktury drogowej z Programu Polska Wschodnia (POPW). Do dofinansowania wybrano 6 inwestycji o łącznej wartości ponad 514 mln zł w trzech województwach. Nas najbardziej interesuje dofinansowane dwóch projektów w woj. podkarpackim. Pierwszy z nich dotyczy rozbudowy drogi krajowej DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta z gm. Boguchwała. Natomiast drugi projekt polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (most na rzece Strug) do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (przy Biedronce). W przypadku pierwszej inwestycji rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 36,2 mln zł, a rekomendowana kwota dofinansowania rozbudowy drogi w Tyczynie to 14,8 mln zł, czyli łącznie 51 mln zł. Oczywiście koszty całkowite tych obu inwestycji drogowych są wyższe i oszacowano je wstępnie na odpowiednio 52,1 mln zł i 17,4 mln zł.
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4689
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 08 lut 2017, 14:50

Nowe fotki z Krosna.


1. Szopena.


Obrazek


Obrazek
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4689
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 11 lut 2017, 19:20

http://stw24.pl/bedzie-rondo-i-nowe-sciezki-rowerowe/


Najprawdopodobniej w przyszłym roku zostanie przebudowanych kilka odcinków w ciągu drogi powiatowej Zarzecze – Rzeczyca Długa. Powiat Stalowowolski ogłosił przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego.

W planach jest modernizacje następujących odcinków:
– od granicy powiatu w miejscowości Kłyżów do skrzyżowania z drogą powiatową Pysznica – Piskorowy – Staw w Pysznicy oraz od skrzyżowania z drogą powiatową Stalowa Wola – Pysznica w Pysznicy, do skrzyżowania z drogą powiatową Brandwica – Jastkowie w Jastkowicach.
– od skrzyżowania z drogą powiatową Pysznica – Piskorowy Staw w Pysznicy do skrzyżowania z drogą powiatową Stalowa Wola – Pysznica w Pysznicy.

Na pierwszych dwóch odcinkach planowany jest remont nawierzchni jezdni, poboczy, chodników, urządzeń odwadniających – rowów, przepustów, przystanków autobusowych, zmiana organizacji ruchu.
Na trzecim odcinku ma być także remont nawierzchni, przebudowa chodników i budowa ścieżek rowerowych, remont urządzeń odwadniających (kanalizacja deszczowa, drenaż, studnie chłonne) .
Zakres prac może ulec zmianie, jak dokładnie będzie wyglądał zostanie określone po przeprowadzeniu przez wykonawcę pomiarów i analiz.

We wszystkich miejscach, w których będzie prowadzona modernizacja, ma być także zrobiony remont elementów infrastruktury drogowej, w celu zastosowania jak największej liczby zaleceń z Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach Powiatu Stalowowolskiego. W planach jest m.in. budowa ronda na skrzyżowaniu dróg Zarzecze – Rzeczyca Długa, Pysznica – Stalowa Wola.

Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie na tę inwestycję z programu przebudowy dróg lokalnych. Realizacja jest planowana na przyszły rok.

Joanna Piechuta
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4689
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

Re: Inwestycje Drogowe w Regionie

Postautor: riko » 16 lut 2017, 16:07

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/vi ... urbinowego


Budowa zaczyna się 14 lutego. Ma powstać na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej - Jana III Sobieskiego - Armii Krajowej - ppłk Kazimierza Gurbiela.
W związku z pracami wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu, polegająca na zajęciu połówkowo nawierzchni jezdni ulic Sobieskiego i Krakowskiej.
Pierwsze w Przemyślu rondo turbinowe, to inwestycją współfinansowana przez samorząd Przemyśla i PKN ORLEN na podstawie porozumienia. Koszt inwestycji wraz z nadzorem to 1 631 611, 64 zł.
Przewidywany termin zakończenia prac to 30 czerwca br.
Obrazek
riko
Moderator
Moderator
 
Posty: 4689
Na forum od: 04 lut 2015, 13:42
Lokalizacja: RZESZÓW-Staromieście

PoprzedniaNastępna

Wróć do Region

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości