[ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe inwestycje mieszkaniowe będące obecnie w budowie na terenie Rzeszowa i okolic.

Nowe mieszkania w Rzeszowie, informacje, fotorelacje.

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: peter » 19 lis 2018, 10:47

Apropo Wikany strasznie przestraszylem sie ich inwestycji zwanej Parkowa Dzielnica naszczescie to w Przemyslu. Inwestycja przy podpromi to perelka w porownaniu z ta w Przemyslu. :lol:
peter
Zaangażowany+
Zaangażowany+
 
Posty: 522
Na forum od: 04 paź 2014, 18:21

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: gallileo » 19 lis 2018, 15:50

w Przemyślu az tak bardzo źle to tez nie jest :) Oczywiście szału tam nie ma ale za to jest 4200 za metr a nie 8000 :)

Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów
2018-11-19 20:19

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2018

Data sporządzenia:
2018-11-19

Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów

Treść raportu:

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19.11.2018 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) - zawarła z Zakładem Budowlano-Montażowym „GRIMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu („Wykonawca”): umowę o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny „A” z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą „WIKANA SQUARE” („Inwestycja”), oraz umowę o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny „B” z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako drugiego etapu Inwestycji („Umowy”, oddzielnie zaś każda: „Umowa”).
W ramach budynku A powstanie 138 lokali mieszkalnych, zaś w ramach budynku B - 142 lokale.
Terminy realizacji obu zadań określonych Umowami zostały ustalone na IV kwartał 2020 r.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotów Umów jest ryczałtowe i wynosi 29,6 mln zł netto dla budynku A i 30,9 mln zł netto dla budynku B.
Każda z Umów przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Wykonawca z kolei jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Stronom przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą przekraczać 10% wartości Umowy.
Umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu, jednakże do dnia 31.01.2019 r. każdej ze stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części, z tym że Wykonawca ma prawo złożyć oświadczanie o odstąpieniu tylko w przypadku braku złożenia przez Spółkę w terminie do 31.12.2018 r. oświadczenia o pozyskanym finansowaniu przez instytucję finansującą przedmiotu Umowy, zaś Spółka ma prawo złożyć oświadczenie wyłącznie wraz ze złożeniem oświadczenia o braku pozyskania finansowania przez instytucję finansującą. Ponadto, z powodu nieuzgodnienia na datę zawarcia Umów wzoru gwarancji należytego wykonania Umowy oraz wzoru gwarancji usunięcia wad i usterek, która jest alternatywnym do umówionej kaucji zabezpieczającej sposobem zabezpieczenia roszczeń Spółki, o ile najpóźniej do dnia 26.11.2018 r. strony nie dokonają uzgodnienia wzorców tych dokumentów, Wykonawcy przysługuje także prawo do odstąpienia od Umowy, które wygasa wraz z przekazaniem placu budowy. Odstąpienie od Umowy z podanych okoliczności nie daje żadnej ze stron prawa do naliczania zastrzeżonych Umową kar umownych.
Pozostałe warunki Umów, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-19 Agnieszka Maliszewska Wiceprezes Zarządu

2018-11-19 Paweł Chołota Członek Zarządu
w
gallileo
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 43
Na forum od: 22 kwie 2018, 11:31

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: Doniek » 20 lis 2018, 7:58

peter pisze:Apropo Wikany strasznie przestraszylem sie ich inwestycji zwanej Parkowa Dzielnica naszczescie to w Przemyslu. Inwestycja przy podpromi to perelka w porownaniu z ta w Przemyslu. :lol:

Aż musiałem sprawdzić i rzeczywiście nie jest to szczyt architektury i przypomina mi to stare budownictwo w lekko odświeżonym wydaniu ;) jednak w Rzeszowie znalazłbym bez problemu lepsze perełki bez zastanowienia.
Doniek
Zaangażowany
Zaangażowany
 
Posty: 234
Na forum od: 13 mar 2017, 23:32

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: gallileo » 03 gru 2018, 0:15

Wikana ma finansowanie pierwszego z budynków - 34,9 baniek będzie to kosztować

2018-11-30
Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 38 / 2018 Data sporządzenia: 2018-11-30 Skrócona nazwa emitenta WIKANA Temat Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu: Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie (dawniej: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k., dalej: „Kredytobiorca”) - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu budowlano - hipotecznego („Kredyt”) w kwocie 34,9 mln zł („Umowa”) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, wraz z wielostanowiskowym garażem podziemnym, jako pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą „WIKANA SQUARE” („Inwestycja”). O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 28 października 2022 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna łączna do kwoty 69,8 mln zł na dwóch nieruchomościach stanowiących własność podmiotów z Grupy Kapitałowej WIKANA, w tym na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza Kredytobiorcy, przelew na rzecz Banku praw z umów z generalnym wykonawcą i z innych kontraktów budowlanych oraz z gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 69,8 mln zł w terminie do dnia 31 października 2025 r.

W związku z zawarciem Umowy, pomiędzy Emitentem, Kredytobiorcą i Komplementariuszem Kredytobiorcy, a Bankiem zostanie zawarta umowa wsparcia projektu („Umowa Wsparcia”), na mocy której Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiążą się wobec Banku m.in. do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 3,6 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji inwestycji. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego Kredytobiorcy, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy solidarnie poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3,6 mln zł. O istotnych zdarzeniach dotyczących realizacji Umowy Emitent będzie informować odrębnymi raportami bieżącymi.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.
gallileo
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 43
Na forum od: 22 kwie 2018, 11:31

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: peter » 03 gru 2018, 8:35

35 mln kredo tylko na jeden budynek kwota spora miejmy nadzieje ze nie beda oszczedzac na uzytych materialach i wykonczeniach :D
peter
Zaangażowany+
Zaangażowany+
 
Posty: 522
Na forum od: 04 paź 2014, 18:21

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: wojtellod » 11 gru 2018, 15:56

Zaczynają lać
Załączniki
wikana 1.jpg
wikana 1.jpg (509.4 KiB) Przeglądany 1733 razy
wojtellod
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 51
Na forum od: 16 paź 2014, 9:57

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: wojtellod » 13 gru 2018, 21:09

Już po 20 a praca wre
Załączniki
wikana2.jpg
wikana2.jpg (430.27 KiB) Przeglądany 1508 razy
wojtellod
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 51
Na forum od: 16 paź 2014, 9:57

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: wojtellod » 19 gru 2018, 11:27

zbrojenie
Załączniki
wikana5.jpg
wikana5.jpg (484.32 KiB) Przeglądany 1233 razy
wojtellod
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 51
Na forum od: 16 paź 2014, 9:57

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: wojtellod » 27 gru 2018, 11:08

Ciąg dalszy prac. Widać też, że kopią od razu pod drugi budynek.
Załączniki
wikana888.jpg
wikana888.jpg (480.04 KiB) Przeglądany 986 razy
wikana7.jpg
wikana7.jpg (473.85 KiB) Przeglądany 986 razy
wikana66.jpg
wikana66.jpg (434.91 KiB) Przeglądany 986 razy
wojtellod
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 51
Na forum od: 16 paź 2014, 9:57

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: wojtellod » 03 sty 2019, 12:02

Leją dalej
Załączniki
wikana9.jpg
wikana9.jpg (321.47 KiB) Przeglądany 684 razy
wikana10.jpg
wikana10.jpg (305.23 KiB) Przeglądany 684 razy
wojtellod
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 51
Na forum od: 16 paź 2014, 9:57

PoprzedniaNastępna

Wróć do Budowa

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości

cron