[ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe inwestycje mieszkaniowe będące obecnie w budowie na terenie Rzeszowa i okolic.

Nowe mieszkania w Rzeszowie, informacje, fotorelacje.

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: peter » 19 lis 2018, 10:47

Apropo Wikany strasznie przestraszylem sie ich inwestycji zwanej Parkowa Dzielnica naszczescie to w Przemyslu. Inwestycja przy podpromi to perelka w porownaniu z ta w Przemyslu. :lol:
peter
Zaangażowany+
Zaangażowany+
 
Posty: 451
Na forum od: 04 paź 2014, 18:21

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: gallileo » 19 lis 2018, 15:50

w Przemyślu az tak bardzo źle to tez nie jest :) Oczywiście szału tam nie ma ale za to jest 4200 za metr a nie 8000 :)

Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów
2018-11-19 20:19

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2018

Data sporządzenia:
2018-11-19

Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów

Treść raportu:

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19.11.2018 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) - zawarła z Zakładem Budowlano-Montażowym „GRIMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu („Wykonawca”): umowę o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny „A” z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą „WIKANA SQUARE” („Inwestycja”), oraz umowę o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny „B” z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako drugiego etapu Inwestycji („Umowy”, oddzielnie zaś każda: „Umowa”).
W ramach budynku A powstanie 138 lokali mieszkalnych, zaś w ramach budynku B - 142 lokale.
Terminy realizacji obu zadań określonych Umowami zostały ustalone na IV kwartał 2020 r.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotów Umów jest ryczałtowe i wynosi 29,6 mln zł netto dla budynku A i 30,9 mln zł netto dla budynku B.
Każda z Umów przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Wykonawca z kolei jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z winy Spółki, bądź zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Stronom przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Kary umowne z wszystkich tytułów nie mogą przekraczać 10% wartości Umowy.
Umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu, jednakże do dnia 31.01.2019 r. każdej ze stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części, z tym że Wykonawca ma prawo złożyć oświadczanie o odstąpieniu tylko w przypadku braku złożenia przez Spółkę w terminie do 31.12.2018 r. oświadczenia o pozyskanym finansowaniu przez instytucję finansującą przedmiotu Umowy, zaś Spółka ma prawo złożyć oświadczenie wyłącznie wraz ze złożeniem oświadczenia o braku pozyskania finansowania przez instytucję finansującą. Ponadto, z powodu nieuzgodnienia na datę zawarcia Umów wzoru gwarancji należytego wykonania Umowy oraz wzoru gwarancji usunięcia wad i usterek, która jest alternatywnym do umówionej kaucji zabezpieczającej sposobem zabezpieczenia roszczeń Spółki, o ile najpóźniej do dnia 26.11.2018 r. strony nie dokonają uzgodnienia wzorców tych dokumentów, Wykonawcy przysługuje także prawo do odstąpienia od Umowy, które wygasa wraz z przekazaniem placu budowy. Odstąpienie od Umowy z podanych okoliczności nie daje żadnej ze stron prawa do naliczania zastrzeżonych Umową kar umownych.
Pozostałe warunki Umów, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-19 Agnieszka Maliszewska Wiceprezes Zarządu

2018-11-19 Paweł Chołota Członek Zarządu
w
gallileo
Rozkręca się
Rozkręca się
 
Posty: 20
Na forum od: 22 kwie 2018, 11:31

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: Doniek » 20 lis 2018, 7:58

peter pisze:Apropo Wikany strasznie przestraszylem sie ich inwestycji zwanej Parkowa Dzielnica naszczescie to w Przemyslu. Inwestycja przy podpromi to perelka w porownaniu z ta w Przemyslu. :lol:

Aż musiałem sprawdzić i rzeczywiście nie jest to szczyt architektury i przypomina mi to stare budownictwo w lekko odświeżonym wydaniu ;) jednak w Rzeszowie znalazłbym bez problemu lepsze perełki bez zastanowienia.
Doniek
Zaangażowany
Zaangażowany
 
Posty: 182
Na forum od: 13 mar 2017, 23:32

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: gallileo » 03 gru 2018, 0:15

Wikana ma finansowanie pierwszego z budynków - 34,9 baniek będzie to kosztować

2018-11-30
Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 38 / 2018 Data sporządzenia: 2018-11-30 Skrócona nazwa emitenta WIKANA Temat Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu: Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie (dawniej: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k., dalej: „Kredytobiorca”) - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu budowlano - hipotecznego („Kredyt”) w kwocie 34,9 mln zł („Umowa”) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, wraz z wielostanowiskowym garażem podziemnym, jako pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą „WIKANA SQUARE” („Inwestycja”). O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 28 października 2022 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna łączna do kwoty 69,8 mln zł na dwóch nieruchomościach stanowiących własność podmiotów z Grupy Kapitałowej WIKANA, w tym na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza Kredytobiorcy, przelew na rzecz Banku praw z umów z generalnym wykonawcą i z innych kontraktów budowlanych oraz z gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 69,8 mln zł w terminie do dnia 31 października 2025 r.

W związku z zawarciem Umowy, pomiędzy Emitentem, Kredytobiorcą i Komplementariuszem Kredytobiorcy, a Bankiem zostanie zawarta umowa wsparcia projektu („Umowa Wsparcia”), na mocy której Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiążą się wobec Banku m.in. do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 3,6 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji inwestycji. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego Kredytobiorcy, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy solidarnie poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3,6 mln zł. O istotnych zdarzeniach dotyczących realizacji Umowy Emitent będzie informować odrębnymi raportami bieżącymi.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.
gallileo
Rozkręca się
Rozkręca się
 
Posty: 20
Na forum od: 22 kwie 2018, 11:31

Re: [ul. Lenartowicza] Wikana Square 2x10p (Wikana)

Nowe mieszkania Rzeszów i okolice

Postautor: peter » 03 gru 2018, 8:35

35 mln kredo tylko na jeden budynek kwota spora miejmy nadzieje ze nie beda oszczedzac na uzytych materialach i wykonczeniach :D
peter
Zaangażowany+
Zaangażowany+
 
Posty: 451
Na forum od: 04 paź 2014, 18:21

Poprzednia

Wróć do Budowa

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości